ลดของเสีย ลดโลกร้อน แยกขยะก่อนทิ้ง

ปิดจมูกแทบไม่ทัน เมื่อต้องเดินผ่านถังขยะกองโตที่ผู้คนต่างนำมากองไว้ ถ้าเพื่อนๆ สมาชิกลุมพินีคงไม่อยากได้กลิ่นหรือเห็นภาพไม่น่ามองแบบนี้ อย่างนั้นเรามาคัดแยกขยะ ลดปริมาณขยะ และรักษาสิ่งแวดล้อมกันตั้งแต่วันนี้เถอะค่ะ

 ขยะ ยิ่งแยกยิ่งได้

รู้หรือไม่? หลังจากที่เราทิ้งขยะโดยที่ไม่มีการแยกประเภทลงไปในถัง ขยะเหล่านั้นอาจส่งผลกระทบต่อผู้อื่น รวมถึงระบบนิเวศน์ด้วยนะ เพราะขยะที่ไม่มีการคัดแยกจะถูกนำไปเทรวมกัน สิ่งที่ปะปนอยู่ในกองขยะเหล่านั้นก็จะกลายเป็นแหล่งเชื้อโรค และแบคทีเรียขนาดใหญ่ที่สามารถแพร่เชื้อให้กับผู้ที่สัมผัสกับขยะเหล่านี้โดยตรงได้

ลดของเสีย ลดโลกร้อน แยกขยะก่อนทิ้ง

ทั้งนี้เพื่อนๆ สามารถแยกขยะด้วยตัวเองได้ง่ายๆ เพื่อให้พนักงานเก็บขยะสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว แถมขยะบางส่วนยังสามารถนำมารีไซเคิล เพื่อกลับมาใช้ใหม่ หรือนำไปบริจาค เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ค่ะ

โดยวิธีการคัดแยกขยะขั้นตอนแรกก่อนการนำขยะไปทิ้ง หรือรีไซเคิลเพื่อนำไปใช้ต่อไปเริ่มต้นที่การแยกขยะ เพื่อนๆ ควรเริ่มจาก

การแยกขยะตามประเภท

  • ขยะทั่วไป (General Waste) : คือขยะอื่นๆ ที่ไม่เข้าพวกใดๆ เช่น ซองขนมที่ไม่เน่าสลาย แต่ก็ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
  • ขยะย่อยสลายได้ (Compostable Waste) : หรือขยะเปียก ที่มีความชื้น มีกลิ่น และเน่าเสียได้ง่าย เช่น เศษอาหาร เปลือกผลไม้ เศษผัก เศษเนื้อสัตว์
  • ขยะรีไซเคิล (Recycle Waste) : คือขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ เช่น แก้ว ขวดน้ำ กระดาษ พลาสติก กระป๋องน้ำอัดลม ถุงก๊อบแก๊บ แล้วอย่าลืมล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนใส่ถุงแยก ซึ่งขยะรีไซเคิลนี้ ภายในโครงการของลุมพินีก็ได้มีจุดบริการให้ทิ้งไว้ตามอาคาร เพื่อนๆ สามารรถนำมาทิ้งตามประเภทได้เลยค่ะ
  • ขยะอันตราย (Hazardous Waste) : คือขยะที่มีสารเคมีหรือสารอันตรายปนเปื้อน เช่น น้ำยาทำความสะอาด หลอดไฟ ยาฆ่าแมลง แบตเตอรี่ โดยให้ใส่ถุงแยกจากขยะชนิดอื่นๆ และนำมาทิ้งถังคัดแยกขยะในพื้นที่ที่ทางลุมพินีจัดไว้ให้ค่ะ

ลดของเสีย ลดโลกร้อน แยกขยะก่อนทิ้ง

 ไม่เพียงแค่เฉพาะแค่ขยะที่เกิดจากการพักอาศัยเท่านั้น แอล.พี.เอ็น. ยังเห็นถึงปัญหาการทิ้งขยะของพนักงานในออฟฟิต ที่เราบริหารจัดการ ที่ส่วนใหญ่มักจะซื้อชา หรือกาแฟมาดื่ม เมื่อดื่มไม่หมดก็จะทิ้งแก้วเลย ทำให้ถุงขยะมีน้ำขัง ส่งกลิ่น รวมถึงบางครั้งน้ำในถุงมาก ทำให้ถุงขยะฉีกขาด น้ำเลอะบริเวณที่ทิ้ง แอล.พี.เอ็นจึงได้ทำที่แยกทิ้งขยะสำหรับแก้วน้ำเพิ่มเติม โดยมีจุดทิ้งน้ำ และคว่ำแก้วเพิ่มขึ้นมา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน

 

อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีถังคัดแยกขยะ หรือขั้นตอนที่ดีพร้อม แต่เพื่อนๆ ไม่ให้ความร่วมมือ การจัดการขยะที่ดีย่อมไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เพราะฉะนั้นการให้ความร่วมมือในการจัดเก็บ แยก และทิ้งขยะให้ถูกวิธี ถูกที่ จึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *