ค่าใช้จ่ายวันโอนกรรมสิทธิ์ ที่คุณควรรู้!!

หลังจากที่ทำการตรวจห้องชุดเรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งสำคัญมากเพราะมีทั้งเรื่องของเอกสารต่างๆ และค่าใช้จ่ายมาเกี่ยวข้อง ดังนั้นก่อนโอนคอนโด จึงต้องคำนวณ ศึกษาข้อมูลและศึกษาเงื่อนไขให้ดี

ค่าใช้จ่ายในวันโอนจะมี ดังนี้

1. ค่าธรรมเนียมการโอนคอนโด

สำหรับค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ จะจ่ายที่ 2% ของราคาประเมินที่ดิน เป็นค่าใช้จ่ายวันโอนก้อนเดียว จ่ายครั้งเดียวจบ ส่วนแต่ละคอนโดอาจจะมีโปรโมชั่นหรือเงื่อนไขพิเศษให้กับลูกค้าแล้วแต่โครงการ บางที่อาจจะแบ่งกันจ่ายคนละ 50% ของค่าธรรมเนียมโอนฯ หรือบางโครงการคอนโดอาจจะจ่ายให้ลูกค้าทั้งหมดเลยก็ได้

2. ค่ากองทุนสำรองส่วนกลาง

เงินกองทุนสำรองส่วนกลาง หรือค่ากองทุน เป็นค่าใช้จ่ายวันโอนที่จ่ายครั้งเดียว คือในวันที่โอนกรรมสิทธิ์คอนโด เป็นเงินกองกลางที่ทางนิติบุคคลจะเรียกเก็บจากเจ้าของห้องเอาไว้ในกรณีที่มีการบริหารจัดการโครงการในเรื่องต่างๆ โดยจะคิดตามขนาดของพื้นที่ใช้สอยของห้องชุดที่เราซื้อ และจำนวนของเงินกองทุนก็จะคำนวณจากระดับราคาของห้องชุดในโครงการ พื้นที่ส่วนกลางและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการ ยิ่งโครงการหรู ส่วนกลางเยอะ มีพื้นที่มาก เงินกองทุนก็มากไปตามลำดับ

3. ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

สำหรับค่าใช้จ่ายส่วนกลางนี้ แต่ละโครงการคิดเป็นต่อ ตรม. ต่อเดือน ซึ่งค่าใช้จ่ายวันโอนในส่วนนี้อาจมีการจัดเก็บล่วงหน้า 1 ปี หรือ 2 ปี แล้วแต่โครงการ ส่วนปีต่อๆ ไปนอกเหนือจากที่ชำระไปแล้วล่วงหน้าในวันโอนคอนโด ก็ต้องขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วมในโครงการอีกที

4. ค่าอากรแสตมป์

ค่าอากรแสตมป์ เป็นค่าใช้จ่ายในวันโอนที่ทางธนาคารจะเรียกเก็บจากผู้ยื่นกู้สินเชื่อ เพื่อนำไปชำระให้กับทางสรรพากรอีกที โดยอัตราการจ่ายค่าอากรก็จะอยู่ที่ 0.05% ของวงเงินกู้

5. ค่าเบี้ยประกัน

กรณีที่ทางนิติบุคคลอาคารชุดมีการทำประกันภัยตัวอาคารหรือประกันความเสียหายของทรัพย์สินภายในโครงการเอาไว้ เจ้าของห้องชุดก็จะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ โดยส่วนใหญ่ก็จะคิดตามสัดส่วนพื้นที่ห้องชุดที่ซื้อนั่นเอง

6. ค่าประกันการใช้น้ำประปา/ค่ารักษามิเตอร์

ค่าประกันการใช้น้ำประปา จะเป็นไปตามอัตราที่โครงการกำหนด

ส่วนค่ารักษามิเตอร์น้ำประปาเรียกเก็บเป็นรายเดือนตามอัตราที่โครงการกำหนด โดยในปีแรกทางโครงการจะทำการจัดเก็บล่วงหน้า 1 ปี เพื่อลดภาระเจ้าของห้องที่ต้องมาจ่ายค่าน้ำทุกๆ เดือน ทางลุมพินีจึงมีการเรียกเก็บค่าน้ำประปาทุกๆ 3 เดือน หรือ 6 เดือน ซึ่งช่วงที่เจ้าของห้องมีการใช้น้ำประปาไปทุกๆ เดือน จึงจำเป็นต้องมีการนำเงินประกันการใช้น้ำประปาที่เรียกเก็บตั้งแต่ครั้งแรกมาจ่ายค่าน้ำให้กับการประปาไปก่อน และเรียกเก็บคืนจากคุณในภายหลัง

ค่าใช้จ่ายวันโอนกรรมสิทธิ์

หลังจากที่ทำการชำระค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว จะเข้าเรื่องของเอกสารที่ต้องเตรียมโอน โดยปกติการโอนปัจจุบันนี้ทางโครงการจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ซื้อสามารถเขียนมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่โครงการสามารถดำเนินการกับทางกรมที่ดินได้โดยเจ้าตัวไม่จำเป็นต้องไปกรมที่ดินเลย เพื่อเพิ่มความสะดวกและประหยัดเวลาแก่ผู้ซื้อค่ะ