LPC กิจการเพื่อสังคม ด้วยการสนับสนุนจากสมาชิกลุมพินี

ขอขอบคุณคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด และเจ้าของร่วมในชุมชนลุมพินีทุกท่านที่มีส่วนอย่างยิ่งในการช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมอย่างยั่งยืนร่วมกัน และด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยแก้ปัญหาสังคม ทำให้ บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้เป็น กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

LPC ทำธุรกิจอะไร

บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด บริษัทในเครือ แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป ให้บริการชุมชนในด้านความสะอาด และงานบริการอื่นๆ  เพื่อให้ชุมชนลุมพินีได้รับบริการที่ครอบคลุม และมีมาตรฐานการบริการที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัท LPC  ไม่ได้มุ่งหวังกำไรจากการดำเนินธุรกิจเป็นหลัก แต่มุ่งหวังที่จะ “แก้ไขปัญหาสังคม” โดยการแบ่งปันโอกาสในการทำงานให้กับหญิงด้อยโอกาสทางสังคม ให้มีอาชีพการงานที่มั่นคง หารายได้เกื้อหนุนคุณภาพชีวิตครอบครัว และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย

LPC มีพนักงานรวมกว่า 1,900 คน ส่วนใหญ่เป็นสตรีด้อยโอกาส ที่การศึกษาน้อย มีภาระต้องเลี้ยงดูครอบครัวเพียงคนเดียว เคยถูกเอารัดเอาเปรียบจากการจ้างงาน เป็นผู้สูงวัยที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และเป็นผู้พิการ บริษัท LPC จึงเปิดโอกาสในการทำงานให้กับสตรีกลุ่มนี้เข้ามาเป็นพนักงานบริการชุมชน โดยแบ่งออกเป็น พนักงานบริการความสะอาด พนักงานต้อนรับชุมชน และพนักงานขับรถค่ะ

LPC กิจการเพื่อสังคม

LPC ได้การรับรองเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

กว่า 30 ปีของการดำเนินธุรกิจ LPN มีแนวคิดในแนวทางที่สอดคล้องกับกิจการเพื่อสังคมมาโดยตลอด เนื่องจากบริษัทเป็นทั้งผู้พัฒนาอาคารชุดพักอาศัยภายใต้แบรนด์ “ลุมพินี” และให้บริการหลังการขาย คือการรับบริหารชุมชน ซึ่งรวมถึงการบริการด้านความสะอาดด้วย บริษัทจึงได้มีโอกาสสัมผัสและรับรู้ถึงชีวิตของพนักงานบริการความสะอาด ว่าส่วนใหญ่เป็นสตรีด้อยโอกาสในสังคม จึงมีนโยบายที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพนักงานกลุ่มนี้มาอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่มาของการจัดตั้งบริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด หรือ LPC นั่นเองค่ะ

ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพนักงานบริการความสะอาด

LPC กิจการเพื่อสังคม

อย่างที่แอดมินบอกไปว่าพนักงานบริการความสะอาดส่วนใหญ่เป็นสตรีด้อยโอกาสในสังคม บริษัทจึงมีนโยบายที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพนักงานกลุ่มนี้ ในรูปแบบค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ที่สูงกว่ามาตรฐานทั่วไป 10% รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาของพนักงานและมอบทุนการศึกษาให้บุตร เพื่อแบ่งเบาภาระการศึกษาของบุตรที่มีผลการเรียนดีอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการฝึกทักษะวิชาชีพให้เป็นอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ในวันหยุด อย่างเช่น การนวดแผนไทย และเปิดโอกาสการทำงานต่อ เมื่ออายุครบ 60 ปี ด้วยค่ะ

พนักงานบริการทำความสะอาดของ LPC ส่งต่อความดีกลับสู่สังคม

เมื่อได้รับโอกาสดีๆ ในการทำงาน จึงอยากส่งต่อความดี คืนกลับสังคม ด้วยการรวมตัวกันทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นวัด ชุมชนรอบข้าง หรือสถานีตำรวจ ซึ่งในปีที่ผ่านมา ได้ทำกิจกรรมจิตอาสารวมกว่า 2,100 ครั้ง พร้อมทั้งทำความดีในรูปแบบต่างๆ อย่างการช่วยเหลือเจ้าของร่วมที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงอีกด้วย พร้อมกับสร้างกำลังสำคัญเพิ่มขึ้นอีกจำนวนหนึ่งที่จะสร้างสิ่งดีๆ ให้กับสังคมค่ะ

กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) คืออะไร

กิจการเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise (SE) เป็นกิจการที่มีจุดมุ่งหมายหลักในการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยใช้กลไกการบริหารจัดการที่ดีของธุรกิจ มาบวกกับความรู้และนวัตกรรมสังคม มีความยั่งยืนทางการเงินจากรายได้หลักที่มาจากสินค้าหรือบริการโดยไม่ต้องพึ่งพาเงินบริจาค และมีการนำผลกำไรที่เกิดขึ้น ไปลงทุนซ้ำเพื่อขยายผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้น ซึ่งคุณลักษณะสำคัญของกิจการเพื่อสังคมประกอบด้วย

LPC กิจการเพื่อสังคม

2 Replies to “LPC กิจการเพื่อสังคม ด้วยการสนับสนุนจากสมาชิกลุมพินี”

 1. สวัสดีครับไม่ทราบว่ารับทำความสะอาดห้องคอนโดไหมครับ

  1. สวัสดีค่ะท่านสมาชิก

   หากท่านสมาชิกพักอาศัยอยู่ที่คอนโดลุมพินีอยู่แล้ว สามารถติดต่อสอบถามค่าใช้จ่ายได้ที่นิติบุคคลอาคารชุดได้เลยค่ะ ^^
   LINE> @jaewlumpini หรือ โทรจองที่ call center (02)689-6868

   ซึ่งจะเปิดทำการในวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 08.30 – 17.00 น. ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *