App “LPN Share” – ทางเดียวกัน ไปด้วยกันนะ!

ปัญหาเรื่องการจราจรติดขัด และจำนวนรถยนต์บนท้องถนนที่เพิ่มขึ้นทุกวัน ส่งผลให้กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองที่รถติดมากที่สุดเมืองหนึ่งของโลก นอกจากนั้นยังมีปัญหาอื่นๆ อีกเช่น ปัญหาการเรียกรถยาก ต้องเดินทางด้วยยานพาหนะหลายต่อ หรือแม้กระทั่งปัญหาด้านความปลอดภัยเมื่อใช้บริการรถรับจ้าง

Continue reading “App “LPN Share” – ทางเดียวกัน ไปด้วยกันนะ!”

Facebook Comments

ประหยัดไฟ-ประหยัดพลังงาน ด้วย 10 วิธีการง่ายๆ

แต่ละโครงการของ LPN คิดและใส่ใจเรื่องของพลังงาน ตั้งแต่ออกแบบให้พื้นที่ส่วนกลางโปร่งโล่ง เปิดรับแสงสว่าง จึงไม่ต้องเปิดไฟในช่วงเช้า-เย็น และการบริหารจัดการด้านพลังานของบริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด เพื่อใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ทำให้ลดการใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นได้ เช่น สำรวจพื้นที่และกำหนดการเปิด-ปิดไฟส่องสว่างในช่วงที่เหมาะสมที่สุด, การเปิดไฟสลับดวงเว้นดวง แต่ไม่ทำให้ความสว่างของพื้นที่ส่วนกลางมืดเกินไป รวมถึงการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรในอาคารให้อยู่สภาพดี ไม่ชำรุดก็ช่วยให้อุปกรณ์ทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพและไม่กินไฟ

Continue reading “ประหยัดไฟ-ประหยัดพลังงาน ด้วย 10 วิธีการง่ายๆ”

Facebook Comments

มิตรภาพเกิดขึ้นได้ที่ลุมพินี

“มิตรภาพ” เกิดขึ้นได้ในทุกๆ ที่ แต่จะยั่งยืนหรือไม่ อยู่ที่การดูแลเอาใจใส่ … เหมือนกับการรดน้ำต้นไม้

Continue reading “มิตรภาพเกิดขึ้นได้ที่ลุมพินี”

Facebook Comments