12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพฯ 2018

Run for Mom 2018

นับเป็นปีที่ 9 แล้ว ที่ชุมชนลุมพินี โดย ชมรมลุมพินี เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ได้ชักชวนสมาชิกชุมชนลุมพินีผู้ใส่ใจสุขภาพ จากกว่า 140 ชุมชน มาร่วมกัน แสดงพลังความสามัคคี และร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี Continue reading “12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพฯ 2018”