Community Address

โครงการลุมพินี โซนทะเล

ลุมพินี โซนทะเล

ลุมพินี คอนโดทาวน์ พัทยาเหนือ – สุขุมวิท

86 หมู่ 6 นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี  20150

038-224-655

ลุมพินี พาร์คบีช จอมเทียน

552 หมู่ 12  หนองปรือ บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

038-231-392, 038-231-394

ลุมพินี ซีวิว จอมเทียน

533 หมู่ 12 ถนนเลียบชายหาดจอมเทียน หนองปรือ บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

038-051460-2

ลุมพินี วิลล์ นาเกลือ – วงศ์อมาตย์

502 – 504 ถ.พัทยา-นาเกลือ หมู่ 5 นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี 20150

038-225-927-8

ลุมพินี คอนโดทาวน์ ชลบุรี – สุขุมวิท

271-272 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท  บ้านสวน ชลบุรี 20000

038-270072-4

ลุมพินี พาร์คบีช ชะอำ

355  ถนนร่วมจิตร  ชะอำ เพชรบุรี 76120

032-472-826

ลุมพินี พาร์คบีช ชะอำ 2

267 ถ.ร่วมจิตต์ ชะอำ ชะอำ เพชรบุรี 76120

032-472756

ลุมพินี ซีวิว ชะอำ อาคาร บี

309 ถ.เจ้าลาย ชะอำ ชะอำ เพชรบุรี 76120

032-471726

ลุมพินี ซีวิว ชะอำ อาคาร เอ

306 ถ.เจ้าลาย ชะอำ ชะอำ เพชรบุรี 76120

032-471-725

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *