• eco matt
  Property Insight

  ดีต่อโลก ดีต่อผู้อยู่อาศัยด้วย 3 วัสดุก่อสร้างช่วยลดโลกร้อนที่ใครก็ไม่ควรมองข้าม

  เหล่าผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาฯ ต่างรู้ดีว่า มลภาวะที่เกิดจากกระบวนการก่อสร้าง ทั้งฝุ่น เสียง และการปล่อยก๊าซ Co₂ นั้นยากที่จะหลีกเลี่ยง LPN ในฐานะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่คำนึงถึงสังคมจึงไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนา ค้นคว้า และหาวิธีที่ดีที่สุด เพื่อลดปริมาณการปล่อยมลภาวะต่าง ๆ แต่ยังต้องคงไว้ หรือเสริมความ ‘น่าอยู่’ ให้ผู้อยู่อาศัยให้ได้มากที่สุด ซึ่งการเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่มีส่วนช่วยลดโลกร้อน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน

 • อาคารประหยัดพลังงาน มีแต่บวกกับบวก
  Inside Community

  อาคารประหยัดพลังงาน ดีต่อคุณ ดีต่อโลก

  โอ๊ย!! “ทำไมข้างนอกอากาศร้อนอย่างนี้ ดูสิกลับบ้านมาต้องเปิดแอร์ เสียค่าไฟเดือนตั้งหลายบาท” แอดมินว่าหลายคนคงเคยบ่นออกมาทำนองนี้ แน่ๆ ค่ะ  เพราะเหตุนี้ LPN จึงออกแบบโครงการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารประหยัดพลังงาน Building Energy Code (BEC) เพื่อให้ผู้พักอาศัยได้พักผ่อนในห้องที่ปกป้องความร้อนจากภายนอก ลดการใช้ไฟฟ้า ลดรายจ่ายค่าไฟลงได้เยอะ เมื่อเทียบกับอาคารที่ไม่ได้ออกแบบตามมาตรฐาน BEC