อาคารประหยัดพลังงาน มีแต่บวกกับบวก
Inside Community

อาคารประหยัดพลังงาน ดีต่อคุณ ดีต่อโลก

โอ๊ย!! “ทำไมข้างนอกอากาศร้อนอย่างนี้ ดูสิกลับบ้านมาต้องเปิดแอร์ เสียค่าไฟเดือนตั้งหลายบาท” แอดมินว่าหลายคนคงเคยบ่นออกมาทำนองนี้ แน่ๆ ค่ะ  เพราะเหตุนี้ LPN จึงออกแบบโครงการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารประหยัดพลังงาน Building Energy Code (BEC) เพื่อให้ผู้พักอาศัยได้พักผ่อนในห้องที่ปกป้องความร้อนจากภายนอก ลดการใช้ไฟฟ้า ลดรายจ่ายค่าไฟลงได้เยอะ เมื่อเทียบกับอาคารที่ไม่ได้ออกแบบตามมาตรฐาน BEC

แล้ว BEC คืออะไร?

Building Energy Code หรือ BEC คือ เกณฑ์มาตรฐานเพื่อประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร โดยกระทรวงพลังงานได้ออกกฎกระทรวงกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการอนุรักษ์พลังงานในอาคารขึ้นมา ซึ่งมีผลบังคับใช้กับอาคารที่จะขออนุญาตก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงอาคาร โดยจะตรวจสอบการใช้พลังงานตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ แล้วจึงอนุญาตให้ก่อสร้างหรือดัดแปลงได้

อาคารประหยัดพลังงาน มีแต่บวกกับบวก 01

ซึ่งมีเกณฑ์การตรวจประเมินแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

  1. อาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จหรือดัดแปลงแล้วเสร็จ มีขนาดพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องออกแบบให้อนุรักษ์พลังงาน
  2. มาตรฐานการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
  •  ระบบกรอบอาคาร คือ การออกแบบผนังอาคาร (ผนังทึบ, ผนังโปร่งใส่) และหลังคา การใช้อุปกรณ์บังแดด
  • ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เช่น การออกแบบให้มีช่องแสงผ่านมาที่โถงทางเดิน เพื่อลดการใช้ไฟฟ้า การใช้พลังงานหมุนเวียน การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ
  • ระบบปรับอากาศ เช่น การออกแบบระบบและประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ
  • อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อนภายในอาคาร
  1. การใช้พลังงานรวม
  2. การใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบต่างๆ ของอาคาร

การออกแบบอาคารให้เป็นไปตามเกณฑ์ BEC ของ LPN 

คำนึงถึงการประหยัดพลังงาน การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงาน มีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาน้อย และมีอัตราการใช้พลังงานภายในอาคารต่ำ

อาคารประหยัดพลังงาน มีแต่บวกกับบวก 2

LPN ยังได้ทำสัญญาความร่วมมือ (MOU) กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทวงพลังงาน เพื่อ

– พัฒนาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

– สร้างองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร

– ส่งเสริมและผลักดันให้มีการออกแบบอาคารให้ไปเป็นตามเกณฑ์มาตรฐาน หรือสูงกว่า

อาคารประหยัดพลังงาน มีแต่บวกกับบวก

ในปีนี้ LPN ส่ง 3 โครงการอาคารชุดพักอาศัย ได้แก่ ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง1 , ลุมพินี สวีท ดินแดง-ราชปรารภ และ เดอะ ซีเลคเต็ด เกษตร-งามวงศ์วาน เข้าร่วมการพิจารณาในงานมอบฉลากรับรองอาคาร (BEC Awards) ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา และได้รับการรับรองอาคารผ่านเกณฑ์อนุรักษ์พลังงาน BEC Awards 2018 *


ซึ่งการรับรองที่ได้รับถือเป็นผลพลอยได้ สิ่งที่นับเป็นความภาคภูมิใจสุงสุดคือการได้ร่วมรักษ์โลกไปพร้อมกับการอยู่อาศัยในโครงการค่ะ

ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต – คลอง1

อาคารประหยัดพลังงาน มีแต่บวกกับบวก

ลุมพินี สวีทดินแดง – ราชปรารภ

อาคารประหยัดพลังงาน มีแต่บวกกับบวก

เดอะซีเล็คเต็ด เกษตร – งามวงศ์วาน

อาคารประหยัดพลังงาน มีแต่บวกกับบวก

การพัฒนาอาคารประหยัดพลังงาน ของ LPN ไม่ได้เพียงเพื่อให้ผ่านเกณฑ์เท่านั้น แต่คำนึงถึงการดูแลภายหลังการส่งมอบห้องชุดให้คุณแล้ว ด้วยประสิทธิภาพการบริหารชุมชนของ LPN ที่ใส่ใจการจัดการด้านพลังงาน และการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชน ยังช่วยลดใช้ไฟฟ้าได้มากขึ้น คุณจึงมีค่าใช้จ่ายที่น้อยลง

 

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *