น้ำทิ้งไม่เสียเปล่า
Inside Community,  Lumpini Tips

ที่โครงการลุมพินี..น้ำทิ้งไม่เสียเปล่า

น้ำเสียที่เกิดจากบ้านเรือน ที่พักอาศัย และอาคาร เป็นน้ำเสียที่เกิดจากการซักล้าง ทำครัว อาบน้ำ ที่ระบายลงสู่ท่อระบายน้ำ หรือแหล่งน้ำแล้ว ยังมีของเสียประเภทอื่นที่อาจถูกระบายทิ้งปนเปื้อนกับน้ำเสีย โดยที่หลายคนอาจไม่ได้นึกถึงมาก่อน

ของเสียที่ว่าเกิดขึ้นจากการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่างๆ ภายในอาคาร เช่น น้ำยาล้างห้องน้ำ สเปย์กำจัดแมลง และอื่นๆ ซึ่งเมื่อปนเปื้อนมากับน้ำเสีย และถูกระบายลงสู่แหล่งน้ำจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็จะยิ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งน้ำ ตลอดจนแหล่งน้ำดิบเพื่อผลิตประปา

น้ำทิ้งไม่เสียเปล่า

💧น้ำเสียในชุมชนลุมพินี เป็นน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมประจำวันของทุกคน

ทั้งจากการใช้น้ำในห้องชุด และการใช้น้ำของพื้นที่ส่วนกลาง

น้ำทิ้งไม่เสียเปล่า

💧การจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นเรื่องที่ LPN ให้ความสำคัญอย่างมาก ก่อนปล่อยออกสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ เพื่อลดภาระของสังคม พร้อมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีอีกด้วย

 

น้ำทิ้งไม่เสียเปล่า

ที่โครงการลุมพินี นำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดมารดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ ล้างพื้นถนน ล้างบ่อบำบัดน้ำเสีย ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้น้ำและยังเป็นการลดการระบายน้ำจากโครงการลงสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ

น้ำทิ้งไม่เสียเปล่า

💧การใช้น้ำอย่างประหยัด

เป็นอีก 1 ตัวช่วยลดการเกิดน้ำเสียได้นะคะ โดยโครงการของ LPN ได้เลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ เพื่อการใช้น้ำที่มีประสิทธิภาพ เช่น ใช้โถสุขภัณฑ์แบบประหยัดน้ำ ที่ลดการใช้น้ำได้มากถึง 50% การติดตั้งระบบน้ำหยดสำหรับรดน้ำต้นไม้

คุณก็ช่วยลดการปล่อยน้ำเสียได้ เพียงช่วยกันประหยัดน้ำจากกิจวัตรประจําวัน เช่น รวบรวมเสื้อผ้าที่จะซักให้มากพอต่อการซักแต่ละครั้ง ดูแลสุขภัณฑ์และรีบซ่อมแซมเมื่อชำรุด เรามาร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีด้วยกันนะคะ

น้ำทิ้งไม่เสียเปล่า

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *