• Lumpini Trendy

    ทานอาหารมื้อเดียว – ยิ่งหิว ยิ่งสุขภาพดี

    แอดมินได้อ่านหนังสือ เกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่ทำให้เราสุขภาพดี และแก่ช้าลงด้วยการทานอาหารแค่วันละหนึ่งมื้อ วิธีนี้อยู่ในหนังสือ “ยิ่งหิวยิ่งสุขภาพดี” เขียนโดย นายแพทย์โยะชิโนะริ นะงุโม (Yoshinori Nagumo)