ถึงเวลาปรับเรื่องวุ่นวายให้กลายเป็นเรื่องง่าย
Uncategorized

ถึงเวลาปรับเรื่องวุ่นวายให้กลายเป็นเรื่องง่าย

ในทุกๆ สิ้นเดือนเรามักจะได้รับจดหมายแจ้งหนี้กันมากมาย ไม่ว่าจะเป็นทั้งค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าบัตรเครดิด บางเดือนก็อาจจะได้ค่าส่วนกลางมาด้วย ซึ่งพอมีเยอะเข้าที่จ่ายแล้วก็อาจจะกลายเป็นเศษขยะ หรือวางปนกันทำให้ลืมจ่ายไปบ้าง หรือเอกสารหายบ้าง ทำให้จ่ายเงินล่าช้า หรือบางครั้งลืมจ่ายจนถูกระงับการให้บริการไป 

บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด (LPP) ได้เห็นความสำคัญถึงปัญหานี้ และอยากจะลดการใช้กระดาษ เพื่อไม่ให้เพิ่มขยะ และเพื่อป้องการเอกสารสูญหาย จึงได้ปรับเรื่องวุ่นวายของการแจ้งค่าใช้จ่ายให้เป็นเรื่องง่าย ด้วยการเปลี่ยนใบแจ้งค่าใช้จ่ายเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งทาง E-mail หรือ SMS โดยเริ่มตั้งแต่ต้นปี

ซึ่งประโยชน์ของการปรับใบแจ้งค่าใช้จ่ายเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์มีดังนี้

  • ไม่ต้องรอรับแบบกระดาษ ไม่ต้องหาที่จัดเก็บ หรือปล่อยให้เป็นขยะในเดือนถัดๆ ไป
  • สะดวก รวดเร็ว แจ้งปุ๊บ เปิดอ่าน และทราบค่าใช้จ่ายได้ทันที
  • ปลอดภัย ไม่ต้องกลัวสุูญหาย
  • หมดปัญหาการชำระเงินล่าช้า
  • ไม่เสียค่าปรับเงินเพิ่ม

ถึงเวลาปรับเรื่องวุ่นวายให้กลายเป็นเรื่องง่าย

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *