• ลุมพินีร่วมใจ บริจาคโลหิต ที่ ลุมพินี รามอินทรา-หลักสี่

    Condo Lumpini ขอเชิญร่วมทำความดี บริจาคโลหิต “หนึ่งคนให้ สามคนรับ” วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม  2561 ณ ชุมชนลุมพินี  รามอินทรา-หลักสี่ บริเวณห้องอเนกประสงค์  ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-หลักสี่ ตั้งแต่เวลา 11.00-15.00 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่  สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุดลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-หลักสี่ โทรศัพท์ : 0 2197 9222 หรือ ฝ่ายบริหารสังคมและสิ่งแวดล้อม (S&E)  บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0 2689 6888  

  • ลุมพินีร่วมใจ บริจาคโลหิต ที่ ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-นวมินทร์

    Condo Lumpini ขอเชิญร่วมทำความดี บริจาคโลหิต “หนึ่งคนให้ สามคนรับ” วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม  2561 ณ ชุมชนลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-นวมินทร์ บริเวณด้านหน้าอาคาร D  ตั้งแต่เวลา 11.00-15.00 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่  สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุดลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-นวมินทร์ อาคาร ดี โทรศัพท์ : 0 2130 3700 หรือ ฝ่ายบริหารสังคมและสิ่งแวดล้อม (S&E)  บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0 2689 6888