Property Insight

หาความพอดีที่ดีกว่าในคอนโดพร้อมอยู่ของ LPN

“บ้าน” ของ LPN เป็น “บ้าน” ที่พอดีที่สุดกับการอยู่อาศัยในชีวิตจริง ภายใต้แนวคิด “ความพอดี ที่ดีกว่า” เป็นประโยคที่เราเห็นผ่านสื่อ social พร้อมๆ กับข้อมูลโครงการห้องชุดพร้อมอยู่ภายใต้แบรนด์ “ลุมพินี” อยู่ในเวลานี้

แล้วสำหรับผู้ที่กำลังหาข้อมูลเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยที่สามารถโอนกรรมสิทธิ์รับส่วนลดต่างๆ ของมาตรการรัฐได้ครบถ้วนทุกมาตรการ เราสามารถหาความพอดีที่ดีกว่าในคอนโดพร้อมอยู่ได้อย่างไร ตรงนี้มีคำแนะนำดีๆ ที่ทำให้มองเห็นภาพได้อย่างเป็นรูปธรรมในโครงการพร้อมอยู่ของภายใต้แบรนด์ “ลุมพินี”

ความพอดีที่ดีกว่าในคอนโดพร้อมอยู่ของ LPN

เริ่มด้วย “พอดีกับการออกแบบ” …ความหมายก็คือห้องชุดต้องมีการออกแบบพื้นที่ใช้สอยให้สมดุลระหว่างความสวยงามและประโยชน์ใช้สอย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการใช้พื้นที่ของการอยู่อาศัยจริง ซึ่ง LPN ใช้นวัตกรรมการออกแบบผ่าน All White Mock-Up ห้องจำลองการออกแบบเสมือนจริงที่ถูกสร้างขึ้นตามสัดส่วนจริง โดยทีมสถาปนิกและวิศวกรที่มีการศึกษาทุกรายละเอียดของการใช้งานจริง เพื่อลดทอน ‘ส่วนเกิน’ ที่ไม่จำเป็นกับการอยู่อาศัยเหลือแต่สิ่งที่จำเป็นกับการใช้ชีวิตจริงๆ เท่านั้น

ความพอดีที่ดีกว่าในคอนโดพร้อมอยู่ของ LPN

“พอดีกับการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายปลอดภัย” เรื่องนี้ LPN ให้ความสำคัญเป็นพิเศษด้วยการบริหารจัดการความปลอดภัย ตั้งแต่การออกแบบผังโครงการ การตรวจสอบและรักษามาตรฐานของระบบและอุปกรณ์ เช่น กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระบบสัญญาณเตือนภัย และระบบสื่อสาร รวมไปถึงการอบรมพัฒนาบุคลากรที่ทำหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยอยู่เสมอ รวมถึงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมจากทั้งภายในชุมชน และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ได้มีการนำเทคโนโลยีที่เสถียรแล้วในตลาดมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการภายในทุกโครงการภายใต้แบรน์ด “ลุมพินี”

ความพอดีที่ดีกว่าในคอนโดพร้อมอยู่ของ LPN

“พอดีกับบริการที่ลงตัว” ความพอดีที่ดีกว่าในเรื่องนี้คือความใส่ใจดูแลที่ผู้อยู่อาศัยจะได้รับจากพนักงานหรือทีมบริการของ LPN เพื่อส่งมอบความสุขในการบริการให้กับผู้อยู่อาศัยในทุกโครงการของ LPN โดยมีทั้งบริการสำหรับผู้อยู่อาศัยและบริการสำหรับผู้ที่สนใจลงทุน นอกจากนั้น LPN ยังเป็นองค์กรแรกๆ ในประเทศที่ก่อตั้ง Social Enterprise (ธุรกิจเพื่อสังคม) เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตให้กับพนักงานกลุ่มสตรีด้อยโอกาส เมื่อเจ้าหน้าที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีย่อมตามมาด้วยบริการที่ดีต่อผู้อยู่อาศัย เพราะระบบป้องกันและการบริการที่ ‘ไร้หัวใจ’ ต่อให้ทันสมัยแค่ไหนก็ไม่อาจสู้ระบบความปลอดภัยที่มี ‘คน’ คอยดูแลด้วยความใส่ใจจริงๆ ไม่ได้

ความพอดีที่ดีกว่าในคอนโดพร้อมอยู่ของ LPN

สำหรับทุกโครงการพร้อมอยู่ภายใต้แบรนด์ “ลุมพินี” ผู้อยู่อาศัยจะได้สัมผัสถึง “ความพอดีที่ดีกว่า” ได้อย่างเป็นรูปธรรมเพราะการเลือกที่อยู่อาศัยไม่ใช่แค่การ ‘ฝัน’ เพราะเราไม่อาจมองเห็น ‘ความพอดีที่ดีกว่า’ ได้ด้วยตาเปล่า นอกจากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว LPN และสัมผัสประสบการณ์นั้นด้วยตัวเอง

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *