Community Address

โครงการลุมพินี ทาวน์-เมกะ-ทาวน์ชิป

ลุมพินี เซ็นเตอร์

ลุมพินี เซ็นเตอร์ ลาดพร้าว 111 ตึก A,B

58 ซอยลาดพร้าว 111 ถนนลาดพร้าว คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

0-2370-2530

ลุมพินี เซ็นเตอร์ ลาดพร้าว111 ตึก C,D

62 ซอยลาดพร้าว 111 ถนนลาดพร้าว คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

0-2370-2530

ลุมพินี เซ็นเตอร์ ลาดพร้าว111 ตึก E,F,G

3041 ซอยลาดพร้าว 111 ถนนลาดพร้าว คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

0-2374-8394-5

ลุมพินี เซ็นเตอร์ แฮปปี้แลนด์ A (เฟส1)

556/1 ซอยศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ 1 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

0-2374-4305

ลุมพินี เซ็นเตอร์ แฮปปี้แลนด์ ตึกD (เฟส3)

335/1 ซอยศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ 1 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

0-2374-6301-2

ลุมพินี เซ็นเตอร์ แฮปปี้แลนด์ ตึก B,C,G,H,F (เฟส2)

560/1 ซอยศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ 1 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

0-2374-7270-1

ลุมพินี เซ็นเตอร์ แฮปปี้แลนด์ ตึกE1, E2 (เฟส4)

557 ซอยศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ 1 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

0-2377-9395-6

ลุมพินี เซ็นเตอร์ สุขุมวิท77

577 ถนนสุขุมวิท 77 สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

0-2332-3803-4

ลุมพินี คอนโดทาวน์

ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา – หลักสี่

4 ซอยรามอินทรา 3 อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพฯ 10220

0-2552-3222 / 0-2197-9222

ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทร์เดชา-รามคำแหง

120 ซอยรามคำแหง 43/1 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

0-2192-7291,3-4

ลุมพินี คอนโดทาวน์ รัตนาธิเบศร์

141 ถนนรัตนาธิเบศร์  นนทบุรี 11000

0-2149-5000

ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-นวมินทร์ (AB)

4 ซอยรามอินทรา 3 ถนนรามอินทรา อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพฯ 10220

0-2130-3000-1

ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-นวมินทร์ (C)

4 ซอยรามอินทรา 3 ถนนรามอินทรา อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพฯ 10220

0-2130-3400

ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-นวมินทร์ (D)

4 ซอยรามอินทรา 3 ถนนรามอินทรา อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพฯ 10220

0-2130-3700-1

ลุมพินี คอนโดทาวน์ บางแค

99 ถนนบางแค บางแค กรุงเทพฯ 10160

0-2482-9000-1

ลุมพินี คอนโดทาวน์ นิด้า – เสรีไทย 1

301 ถนนเสรีไทย คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

0-2377-7141

ลุมพินี คอนโดทาวน์ นิด้า – เสรีไทย 2

304 ถนนเสรีไทย คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

0-2183-5901

ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา – ลาดปลาเค้า 1

93 ถนนลาดปลาเค้า อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพฯ 10220

0-2197-2700-1

ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา – ลาดปลาเค้า 2

ซอยลาดปลาเค้า 70 อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพฯ 10220

0-2197-2888-9

ลุมพินี คอนโดทาวน์ ร่มเกล้า – สุวรรณภูมิ

164/274 ถนนร่มเกล้า คลองสามประเวศ ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

0-2171-7711

เมกะซิตี้

ลุมพินี เมกะซิตี้ บางนา

78 หมู่13 บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ 10540

0-2182-9797-8

ลุมพินี ทาวน์ชิป

ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต – คลอง 1 ( เฟส 1 ) A,B

52 อาคารลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง1 ซ.รังสิตนครนายก 28/1 ประชาธิปัตย์  ธัญบุรี  ปทุมธานี 12110

0-2159-9400-4

ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต – คลอง 1 ( เฟส 2 ) C,D,E

54 อาคารลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง1 ซ.รังสิตนครนายก 28/1 ประชาธิปัตย์  ธัญบุรี  ปทุมธานี 12110

ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต – คลอง 1 ( เฟส 3 ) F,G

35 ซ.รังสิต – นครนายก 28/1 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *