Lumpini E-payment
Lumpini Tips

LPN Bill Payment ให้ทุกการชำระค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องง่าย

เคยเป็นกันไหมคะ?… ลืมจ่ายค่าน้ำ ค่าส่วนกลาง จนเลยกำหนดชำระ หรือรู้สึกยุ่งยากกับการส่งหลักฐาน สลิปโอนเงินไปยังสำนักงานนิติฯ เพื่อยืนยันการชำระค่าใช้จ่าย และรอรับใบเสร็จเป็นหลักฐาน แต่ที่ คอนโด แอล.พี.เอ็น. ปัญหาเหล่านี้ แก้ได้ง่ายๆ แค่ใช้มือถือ!!!

เพราะเรามี LPN Bill Payment ที่ทำให้ทุกการชำระค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องง่าย

ด้วยวิธีการง่ายๆ ดังนี้Lumpini E-payment

ข้อดีของการใช้ bill-payment

  1. โอนเงินหรือชำระได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ต้องรอเวลาทำการของนิติบุคคลอาคารชุด
  2. ไม่เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงไม่ต้องกังวลกับเารเสียค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการจ่ายล่าช้า
  3. ปลอดภัย ไม่ต้องกลัวเงินหาย หรือถูกโจรกรรม
  4. มีหลักฐานตรวจสอบได้
  5. มีรูปแบบการชำระเงินให้เลือกได้หลากหลายตามความสะดวก
  6. ช่วยโลกในการลดปริมาณการใช้กระดาษได้อีกด้วย
Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *