Uncategorized

อยู่คอนโดอย่างไร ให้ไม่รู้สึกกังวลไวรัส Covid-19

ในช่วงที่สถาณการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นี้ เพื่อนๆ ที่อาศัยในคอนโดคงรู้สึกกังวลในไม่น้อย เนื่องจากในคอนโดเอง ก็ได้พบผู้ที่ติดเชื้อและผู้ที่ต้องกักตัวเหมือนกัน แล้วหรับคนอยู่อาศัยในคอนโดต้องทำอย่างไรหล่ะ ถึงจะไม่รู้สึกกังวลไวรัส Covid-19

ใครที่มีความเสี่ยงสูง

1. คนใกล้ชิดที่อาศัยในห้องเดียวกัน

2. ใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกับผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด หลังจากที่ผู้ป่วยมีอาการแล้ว*

                เข้ามาพูดคุยใกล้ชิด โดยไม่ใส่หน้ากากอนามัย นานกว่า 5 นาที

                อยู่ในพื้นที่ปิดกั้นด้วยกัน และนั่งใกล้กันในรัศมี 1 เมตร นานกว่า 15 นาที

ผู้พักอาศัยต้องปฏิบัติอย่างไร เพื่อให้ห่างไกลไวรัส

1. เลี่ยงการแตะพื้นผิวสัมผัส

2. ล้างมือบ่อยๆ

3. ไม่นำมือมาสัมผัสใบนน้า

ผู้พักอาศัยที่ต้องกักตัว หรือผู้ที่พักฟื้นจากการรักษาตัว ฝ่ายจัดการก็มีมาตรการที่เข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจในการอยู่อาศัยดังนี้

1. ติดตามสอบถามอาการผู้กักตัว และผู้รักษาตัวที่กลับมาพักฟื้นทุกวัน

2.อำนวยความสะดวกในช่วงกักตัว

                – บริการจัดเก็บขยะ (ที่มีการคัดแยกแล้ว)

                – บริการรับ-ส่ง อาหารให้ถึงห้องชุด

3. ให้คู่มือคำแนะนำสำหรับผู้กักตัว

4. ตรวจสอบกล้องวงจรปิดทางเข้า-ออก อาคารบริเวณล็อบบี้ อย่างสม่ำเสมอ

                และมาตรการที่ทาง LPP หรือ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด ที่ได้บริหารงานและดูแลอาคารชุด เตรียมไว้ ทำให้เพื่อนๆ ในคอนโดลุมพินี และคอนโดที่ทาง LPP ได้รับบริหารนั้น หากพบผู้ติดเชื้อ

1. แจ้งกรมควบคุมโรคภายใน 3 ชม.

2.พ่นยาฆ่าเชื้อ ภายใน 3 ชั่วโมง (ในกรณีที่ไม่มีเหตุซ้ำซ้อนพร้อมกัน)

3. ตรวจสอบเส้นทางของผู้ติดเชื้อย้อนหลัง 7 วัน เพื่อประเมิณความเสี่ยง

4. สื่อสารให้ผู้พักอาศัยทราบและย้ำมาตรการป้องกันตนเอง

สำหรับมาตรการเหล่านี้เป็นมาตรการที่ LPP ได้เตรียมความพร้อมรับมือกับช่วงวิกฤติที่ถือว่ารุนแรงและมีผลกระทบเป็นวงกว้างมากทีเดียว LPP ได้เล็งเห็นความสำคัญและผลกระทบต่อการอยู่อาศัย จึงได้จัดเตรียมมาตรการต่างๆ ไว้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และคลายความกังวลให้ผู้พักอาศัยค่ะ

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *