เสวนาประธานกรรมการนิติบุคคล ครั้งที่ 12
Lumpini Activities

“เสวนาประธานกรรมการนิติบุคคล ครั้งที่ 12”

ผ่านไปแล้วกับงาน  “เสวนาประธานกรรมการนิติบุคคล ครั้งที่ 12”
เมื่อวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมสุโขทัย 

LPN ได้เชิญท่านคณะประธานกรรมการนิคิบุคคล มาร่วมระดมสมอง หาไอเดีย และนำข้อเสนอแนะต่างๆ มาพัฒนาบริหารชุมชน เพื่อให้เป็น “ชุมชนน่าอยู่” อย่างยั่งยืน โดยงานครั้งนี้ มีจำนวนประธานกรรมการนิติบุคคลเข้าร่วมถึง 104 โครงการ 

ภายใต้ หัวข้อ  “เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ” 

🔸งานเสวนาครั้งนี้ได้เชิญ อ.นวพร บุศยสุนทร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาร่วมบรรยายเรื่องรู้เขา การบริหารงบประมาณ 

🔸บรรยายเรื่อง รู้เรา เงินในกระเป๋าและคาดการณ์สถานการณ์ในอนาคต โดยคุณสุวัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และคุณสุดารัตน์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินบัญชี

🔸 บรรยายและเสนอการบริหารชุมชนเพื่อสร้างชุมชนน่าอยู่ โดยคณะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

🔸ตัวอย่างการใช้โมเดลการบริหารเพื่อความยั่งยืนของชุมชนอนุรักษ์พลังงาน ของโครงการลุมพินี เพลส พระราม 9 (อาคาร AB) โดยคุณรักชัย อดีตประธานกรรมการนิติบุคคล 

🔸รวมถึงการช่วยกันค้นหาสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อบริหารชุมชนน่าอยู่ยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็น เพิ่มรายได้ในชุมชน ลดค่าใช้จ่าย ประหยัดพลังงาน ดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลาง เป็นต้น 

ซึ่งบรรยากาศภายในการเต็มไปด้วยความสุข ความสนุนสนาน สาระต่างๆ จะเห็นได้จากภาพเลยค่ะ

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *