Lumpini Tips

จำเป็นไหม!! ที่ต้องทำประกันภัยคอนโด ตอนที่ 1

เคยคิดกันไหม … ที่ต้องทำประกันภัยคอนโดไว้แล้ว หากเกิดไฟไหม้ห้องข้างๆ แต่ความเดือนร้อนลุกลามมาที่ห้องเรา สามารถเคลมประกันภัยได้ไหม
… หากเพื่อนมาเยี่ยมที่คอนโด แล้วมีของหล่นใส่ เคลมประกันภัยได้ไหม
… หากสะดุดล้มในห้องออกกำลังกาย เคลมประกันภัยได้ไหม
… หากขี้บุหรี่หล่นจากระเบียงห้องด้านบน ทำเสื้อผ้าที่ตากอยู่ของเราไหม้ เคลมประกันภัยได้ไหม ฯลฯ 

ภาพความเสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง!

ข้อสงสัยที่หยิบยกขึ้นมานี้ ล้วนเคยเกิดขึ้น และสามารถเคลมประกันภัยได้จริง แต่หลายคนที่เพิ่งเริ่มต้นใช้ชีวิตอยู่ในคอนโดอาจยังไม่มั่นใจ .. เลยขอนำข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัยอาคารชุดและความคุ้มครองมาแบ่งปันกันค่ะ

การทำประกันภัยในคอนโด หรืออาคารชุด นั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการประกันภัยแบบเสี่ยงภัยทุกชนิด (Industrial All Risks – IAR) เช่น อัคคีภัย ภัยจากลมพายุ ภัยจากน้ำ ฯลฯ รวมถึงการประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (บุคคลที่สาม) ซึ่งเมื่อมีอุบัติภัยเกิดขึ้น บริษัทที่รับประกันภัยไว้จะเป็นผู้รับผิดชอบ ส่วนการชำระค่าเบี้ยประกัน ก็จะคิดตามอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ที่เจ้าของร่วมแต่ละห้องจะมีต่อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลางที่เอาประกันนั้นๆ ผ่านทางนิติบุคคลอาคารชุด โดยเบี้ยประกันภัยจะจัดเก็บตามอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง ซึ่งจัดเก็บแยกจากค่าใช้จ่ายส่วนกลาง โดยคุ้มครองค่าเสียหาย ดังนี้

1. ความสูญเสีย หรือความเสียหายต่ออาคาร โครงสร้างและ/หรือทรัพย์สินส่วนกลาง

2. ความสูญเสียทรัพย์ส่วนบุคคลในห้องชุด

3. ความรับผิดชอบของอาคารชุดต่อบุคคลภายนอก

หากมีการประกันภัยไว้ก็จะช่วยลดภาระให้กับเจ้าของร่วม และยังเป็นมาตรการเพิ่มความปลอดภัยในการพักอาศัยได้อีกด้วย  สำหรับค่าเบี้ยประกันภัยต่อปีนั้น เมื่อเฉลี่ยออกมาแล้ว แต่ละห้องชุดก็ชำระไม่มากนัก ในทางกลับกันเจ้าของร่วมจะได้รับประโยชน์จากการทำประกันภัยมากมายมหาศาล

สำหรับชาวคอนโดป้ายแดงส่วนใหญ่จะเกิดข้อสงสัยว่า หากมีประกันภัยห้องชุดกับธนาคารที่ให้กู้อยู่ก่อนแล้วจะเป็นการซ้ำซ้อนหรือเปล่า บอกเลยว่าซ้ำซ้อน ดังนั้นหากต้องยื่นขอสินเชื่อกับธนาคาร โดยธนาคารมีข้อตกลงให้ทำประกันภัยห้องชุดเพื่อเป็นหลักประกันนั้น เจ้าของร่วมสามารถแจ้งธนาคารได้ว่ายื่นเรื่องกับนิติบุคคลอาคารชุดแล้ว โดยสามารถออกสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัยว่ามอบผลประโยชน์ให้แก่ธนาคารแทนการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยฉบับใหม่ได้ที่นิติบุคคลอาคารชุดนั้นๆ เลย

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ… พอจะเห็นความจำเป็นที่ต้องทำประกันภัยคอนโดกันหรือยัง ในตอนหน้าจะมาแบ่งปันเรื่องของความคุ้มครอง หรือไม่คุ้มครองต่ออาคาร โครงสร้างและ/หรือทรัพย์ส่วนกลางที่บริษัทประกันภัยต้องชดใช้ อันเนื่องจากภัยใดบ้างนั้น ครั้งหน้ารู้กันค่ะ

บทความจาก : โพสต์ทูเดย์ : ชุมชนน่าอยู่
โดย คุณสมศรี เตชะไกรศรี
กรรมการผู้จัดการบริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด

ที่ลุมพินี ชุมชนน่าอยู่สำหรับคนทุกวัย🍀
โทร. 02-689-6888
www.lpn.co.th

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *