Lumpini Tips

จำเป็นไหม!! ที่ต้องทำประกันภัยคอนโด ตอนที่ 2

จากตอนที่แล้วจะเห็นได้ว่าเหตุใดการทำประกันภัยในอาคารชุดจึงมีความจำเป็น คำตอบสำคัญคือ ช่วยลดภาระให้กับเจ้าของร่วม และยังเป็นมาตรการเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้อยู่อาศัยอีกด้วย

ในตอนนี้จะแบ่งปันเรื่องของความคุ้มครองต่ออาคาร โครงสร้างและ/หรือทรัพย์ส่วนกลางที่บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัยสำหรับความสูญเสียต่ออาคารหรือทรัพย์สินในอาคารเนื่องจากภัยดังต่อไปนี้

ด้านความคุ้มครองต่อทรัพย์ส่วนบุคคลภายในห้องชุดนั้น ต้องเป็นทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แก่การอยู่อาศัยภายในห้องชุด เช่น เตียงและที่นอน ตู้เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ พัดลม เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า โทรทัศน์ เป็นต้น ส่วนทรัพย์สินที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ กล้อง กระเป๋า เครื่องประดับ เสื้อผ้า Notebook เป็นต้น จะไม่ได้รับความคุ้มครองความเสียหาย เนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่ผลิตมาเพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้นอกสถานที่

และขาดไม่ได้กับความคุ้มครองความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก เจ้าของร่วม รวมถึงผู้เช่า ในกรณีที่อาคารชุดต้องรับผิดชอบตามกฎหมายอันเนื่องมาจากความบกพร่องของสถานที่เอาประกันภัยบนพื้นที่ส่วนกลางอาคาร ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือความเสียหายต่อร่างกาย และชีวิตของบุคคลภายนอก สามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณี

กรณีที่ 1                ความรับผิดชอบต่อชีวิตร่างกายของบุคคลภายนอก
เช่น การเสียชีวิต ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ความบาดเจ็บต่อร่างกาย
ตัวอย่าง : อาคารผู้เอาประกันมีการทำความสะอาดพื้น ทำให้พื้นเปียกและลื่น โดยไม่มีป้ายบอกให้ระวังพื้นลื่นไว้อย่างชัดเจน หากบุคคลภายนอกเดินผ่าน และลื่นหกล้มได้รับบาดเจ็บ

กรณีที่ 2                ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 
อันเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในอาคาร หรือเกี่ยวกับอาคาร
ตัวอย่าง : รถของบุคคลภายนอกจอดไว้ในอาคารจอดรถของผู้เอาประกันภัย แล้วท่อน้ำทิ้งแตกไหลลงรถทำให้สีรถด่าง

แม้ว่าความจำเป็นของคนเราจะแตกต่างกัน แต่ถ้าเป็นเรื่องประกันภัยในอาคารชุดแล้ว ขอยกให้เป็นเรื่องจำเป็นที่สุดค่ะ เพราะบางเรื่องอาจคิดว่า ไม่มีทางเกิดขึ้นได้ แต่ก็ใช่ว่าจะไม่เกิด จริงไหมคะ!!??? อย่ามองข้ามคำว่า “อาจ” เพราะมันคือความไม่แน่นอน ให้ความสำคัญกับการทำประกันภัยในอาคารชุดเพื่อลดความเสี่ยงด้านต่างๆ เพื่อชุมชนน่าอยู่กันเถอะค่ะ

ประกันภัย “ไม่คุ้มครอง” ความสูญเสียต่ออาคารชุด หรือทรัพย์สินใดๆ อันเกิดจากความประมาท หรือการฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับของอาคารชุด อาทิ เหตุเพลิงไหม้จากการสูบบุหรี่ หรือน้ำท่วมห้องชุดจากการเปิดน้ำทิ้งไว้ ผู้ก่อซึ่งเป็นห้องต้นเหตุจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมด

บทความจาก : โพสต์ทูเดย์ : ชุมชนน่าอยู่
โดย คุณสมศรี เตชะไกรศรี
กรรมการผู้จัดการบริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด

ที่ลุมพินี ชุมชนน่าอยู่สำหรับคนทุกวัย🍀
โทร. 02-689-6888
www.lpn.co.th

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *