Lumpini E-payment
Inside Community

Bill-Payment ให้ทุกการชำระค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องง่าย

เคยเป็นกันไหมคะ?… บางทีก็ลืมจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ จนเลยกำหนดชำระ หรือลืมจ่ายค่าส่วนกลาง ค่าชดเชยการใช้พื้นที่จอดรถ และถึงจะชำระเรียบร้อยแล้วก็ดันลืมส่งสลิปโอนเงิน หรือทำหลักฐานการโอเงินหายอีก ปัญหาเหล่านี้กำลังจะหมดไป!!!

เพราะเพื่อนๆ  สามารถชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าส่วนกลาง ค่าชดเชยการใช้พื้นที่ในการจอดรถ หรือค่าน้ำ ผ่าน bill -payment ที่ทำให้ทุกการชำระค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องง่าย

ซึ่งมีวิธีการง่ายๆ ดังนี้ค่ะLumpini E-payment

ข้อดีของการใช้ bill-payment

  1. โอนเงินหรือชำระได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ต้องรอเวลาทำการของนิติบุคคลอาคารชุด
  2. ไม่เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงไม่ต้องกังวลกับเารเสียค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการจ่ายล่าช้า
  3. ปลอดภัย ไม่ต้องกลัวเงินหาย หรือถูกโจรกรรม
  4. มีหลักฐานตรวจสอบได้
  5. มีรูปแบบการชำระเงินให้เลือกได้หลากหลายตามความสะดวก
  6. ช่วยโลกในการลดปริมาณการใช้กระดาษได้อีกด้วย
Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *