Lumpini Tips

ทำไม! ต้องลงทะเบียนผู้พักอาศัย??

ต่างคนต่างที่มา เมื่อได้ย้ายเข้ามาอาศัยร่วมกันในอาคารชุด หรือคอนโดมิเนียม นอกเหนือจากวัฒนธรรมการอยู่อาศัย “ร่วมใจ ห่วงใย แบ่งปัน” ของสมาชิกคอนโด LPN เราแล้ว การลงทะเบียนผู้พักอาศัย ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ และมีความจำเป็นมาก ที่จะทำให้การอยู่อาศัยในอาคารชุดเป็นไปได้อย่างราบรื่น และมีความสุข

เพราะ การลงทะเบียนผู้พักอาศัย ก็คือ การให้ข้อมูลผู้พักอาศัยกับนิติบุคคลฯ เพื่อใช้เป็นหนึ่งในแนวทางการดูแลชุมชน ช่วยสนับสนุนฝ่ายจัดการในการดูแลคุณภาพชีวิตให้กับผู้พักอาศัย  ดูแลระบบสาธารณูปโภค ให้บริการดูแลห้องชุดก่อนและหลังเข้าพัก เช่น การเปิดวาล์วน้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า การใช้สิทธิจอดรถ สันทนาการ ฯลฯ

นอกจากนี้การอัพเดทข้อมูลส่วนตัว เช่น เบอร์โทรศัพท์ หรือชื่อที่อยู่สำหรับติดต่อในกรณีฉุกเฉินก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน เพื่อให้ฝ่ายจัดการมีข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถดูแลให้ผู้พักอาศัยได้รับประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือ มีผู้ที่ต้องการได้รับการดูแลเป็นพิเศษอย่างผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ที่อาศัยอยู่ในห้องเพียงลำพัง ยิ่งควรจะลงทะเบียนเป็นอย่างมาก เพราะนิติฯ จะได้ทราบข้อมูล และเพิ่มการดูแลเป็นพิเศษ

“กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่นเกิดมีน้ำรั่วในห้องชุดในขณะที่ไม่มีใครอยู่ การให้ข้อมูลกับนิติฯ ไว้ ทำให้ฝ่ายจัดการติดต่อเจ้าของห้องชุดได้ทันที และสามารถเข้าระงับเหตุได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียได้”

 จขร. คอนโดลุมพินี

“ผู้สูงอายุพักอาศัยอยู่ในห้องชุดตามลำพัง ไม่ค่อยแข็งแรง การให้ข้อมูลกับนิติบุคคลฯ เพื่อรับการดูแลเป็นพิเศษทำให้อุ่นใจขึ้น”

จขร. คอนโดลุมพินี

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *