Lumpini Tips

การใช้งานและดูแลรักษา ปลั๊กไฟ ให้ปลอดภัย และใช้งานได้นานๆ

ปลั๊กไฟ เป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน ที่ต้องมีอยู่ในที่พักอาศัย ไม่ว่าจะเป็น บ้าน หรือใน ห้องชุด การดูแลรักษาอย่างถูกวิธี นอกจากมีความปลอดภัยแล้ว ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องเรียกช่างมาเปลี่ยนใหม่บ่อยๆ โดยวิธีดูแลปลั๊กไฟก็ไม่ได้เป็นเรื่องยาก ใครๆ ก็ทำได้ ตามที่แอดมินขอนำมาแชร์ในวันนี้

ตรวจสภาพก่อนใช้งานหลีกเลี่ยงการใช้ปลั๊กไฟที่ชำรุด 

การใช้ปลั๊กไฟที่ชำรุด อาจทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าลัดวงจร และเป็นอันตราย ควรมีการตรวจสอบว่า ปลั๊กไฟ และเต้าเสียบปลั๊กไฟ อยู่ในสภาพดี ไม่มีรอยดำเหมือนเกิดการไหม้ และควรเปลี่ยนใหม่ทันทีหากพบว่ามีการชำรุด

ไม่เสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชิ้นกับเต้ารับอันเดียว

การใช้ปลั๊กพ่วง ต่อไฟจากเต้ารับเพื่อใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกำลังวัตต์สูงจำนวนมากในเวลาเดียวกัน เช่น ตู้ไมโครเวฟ กาต้มน้ำ เตาไฟฟ้า เป็นต้น จนเกิดกำลังที่ปลั๊กพ่วงรองรับ จะทำให้เกิดการชำรุด และเป็นหนึ่งสาเหตุสำคัญของการเกิดเพลิงไหม้ได้  ดังนั้น การเลือกใช้ปลั๊กพ่วงที่ได้มาตรฐานและใช้งานอย่างถูกต้องเหมาะสม

อย่าใช้งานขณะเปียกน้ำ หรือวางในที่มีความชื้น

เพราะความชื้นเป็นตัวนำไฟฟ้าได้ ดังนั้นต้องระวังอย่าให้ติดตั้ง หรือวางปลั๊กไฟในพื้นที่เปียก รวมทั้งไม่จับและเสียบปลั๊กไฟในขณะที่มือเปียกน้ำ

เสียบปลั๊กไฟ ต้องแน่นสนิท ไม่ปล่อยให้หลวม หรือโยกเยกหลุดง่าย 

การเสียบปลั๊กไม่สุด หรือเต้าเสียบปลั๊กหลวมโยกเยก ทำให้ปลั๊กไฟเกิดความร้อน และอาจมีการลัดวงจร ก่อให้เกิดอันตรายได้ วิธีแก้อาจหาปลั๊กตัวแปลงขากลมเป็นขาแบนเพื่อเสียบให้สุดและแน่นขึ้น หรือเปลี่ยนใหม่หากใช้งานมานานจนหมดสภาพแล้ว

เวลาถอดปลั๊กไฟ จับที่ตัวปลั๊ก ไม่ควรดึงที่สายไฟ  

การถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดมีข้อพึงระวังคือ ไม่ควรจับและดึงสายเพื่อทำให้ปลั๊กหลุดจากเต้ารับ เพราะอันตรายมาก อาจจะเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ง่าย เช่น ถ้าสายไฟขาด หรือถ้าขาสองข้างของปลั๊กหลุดออกมาไม่พร้อมกัน ก่อให้เกิดอันตรายได้ 

สุดท้ายคือการเลือกซื้อ ปลั๊กไฟ ควรเลือกใช้ปลั๊กไฟที่่มีมาตฐาน มีการรับรองคุณภาพ หรือ มอก. เพื่อการใช้งานได้อย่างปลอดภัย ตลอดอายุการใช้งาน  

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *