• Lumpini Activities

    “รวมใจวัยเก๋า ย้อนวัยอลวน” ณ สวางคนิเวศ

      เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน ที่ผ่านมา ชมรม LPN รวมใจแบนด์คลับ หนึ่งในชมรมจิตอาสา ของสมาชิกครอบครัวลุมพินี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “รวมใจวัยเก๋า ย้อนวัยอลวน” ณ สวางคนิเวศ ขึ้น เพื่อสร้างรอยยิ้ม และความสุข ผ่านเสียงดนตรีให้กับผู้สูงอายุซึ่งพักอาศัยอยู่ที่ สวางคนิเวศ