ชมรมชุมชนน่าอยู่ ลุมพินีสัมพันธ์ จัดกิจกรรม ครั้งที่ 24

ชมรมชุมชนน่าอยู่ ลุมพินีสัมพันธ์ จัดกิจกรรมครั้งที่ 24 “ล่องนาวา ปล่อยปู ปลูกป่าริมเล ฮาเฮรอบเกาะ เลาะหาด” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561  ณ เกาะขาม จ.ชลบุรี โดยมีสมาชิกชุมชนลุมพินี 169 ท่าน จาก 17 ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมล่องนาวา ปล่อยปู ปลูกป่าริมเล
สมาชิกชมรมออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ตั้งแต่เช้า เวลา 6.00 น. มุ่งหน้าสู่ เขาหมาจอ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ ใช้เวลาไม่นานนักก็เดินทางถึง  พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ และร่วมกันฟังบรรยายเกี่ยวกับโครงการปลูกป่าริมทะเลตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ เพื่อสร้างความเข้าใจก่อนที่จะลงมือปฏิบัติภารกิจในวันนี้

ล่องนาวา ปล่อยปู ปลูกป่าริมเล

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงวัตถุธรรมชาติ (ธรรมชาติวิทยา) ทั้งในด้านธรณีวิทยา พฤกษศาสตร์ สัตวศาสตร์ ทางทะเลเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ตั้งอยู่ริมทะเลบริเวณเขาหมาจอ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี อยู่ตรงข้ามเกาะแสมสาร มีพื้นที่ประมาณ 16 ไร่ เป็นหนึ่งใน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สิ่งก่อสร้างมีลักษณะเป็นอาคารไต่ระดับเขาถึงยอดเนินเป็นอาคารรูปพัด เพื่อให้มองเห็นทัศนียภาพมุมกว้างของเกาะและทะเลโดยมุ่งที่จะให้ผู้ชมเห็นความงดงามของท้องทะเลไทย แล้วเกิดจินตนาการและความปิติที่จะรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้ตามแนวพระราชดำริพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ว่า “ให้สำรวจตั้งแต่ยอดเขาถึงใต้ทะเล”
-วิกิพีเดีย-

ล่องนาวา ปล่อยปู ปลูกป่าริมเล

จากนั้นได้ร่วมกัน ปลูกต้นโกงกางจำนวน 499 ต้น ลงในท่อซีเมนต์ที่วางเรียงกันเป็นรูปคำว่า  “Long Live The King” เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  รัชกาลที่ ๑๐  ซึ่งการปลูกต้นโกงกางในท่อซีเมนต์เป็นนวัตกรรม เพื่อป้องกันการกัดเซาะของน้ำทะเลช่วยให้ต้นโกงกางสามารถเจริญเติบโตได้ดีกว่าการปลูกธรรมดา

ชมรมชุมชนน่าอยู่ ลุมพินีสัมพันธ์
คุณพิมล สัตตบุศย์ ประธานชมรมชุมชนน่าอยู่ ลุมพินีสัมพันธ์

การร่วมกิจกรรมจิตอาสา นอกจากเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้ว ยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกลุมพินีด้วยกัน ทำให้ชุมชนของเราเป็นชุมชนน่าอยู่ได้อย่างยั่งยืน…

หลังจากนั้นสมาชิกชมรมได้ร่วมกัน ปล่อยปูม้าจำนวน 5 ล้านตัว เพื่อรักษาระบบนิเวศให้มีความสมดุล  ก่อนที่จะนั่งเรือข้ามไปเกาะขาม เก็บขยะบนชายหาด และร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในแต่ละบัสอย่างสนุกสนาน

ล่องนาวา ปล่อยปู ปลูกป่าริมเล

ติดตามเรื่องราวดีๆ และกิจกรรมสำหรับสมาชิกชุมชนน่าอยู่ ผ่านทาง www.LumpiniCommunity.com และที่ Line@ : @Lumpini.Member

เพิ่มเพื่อน

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *