Inside Community

มั่นใจในความปลอดภัยขึ้นเท่าตัว กับบริการ LPP Smart Security Center

ข่าวดี!! สำหรับสมาชิกผู้พักอาศัยในคอนโดลุมพินี หรือคอนโดที่ได้รับการบริหารงานจัดการอาคารชุดพักอาศัยจาก บริษัท ลุมพีนี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด (LPP) สามารถอุ่นใจได้มากขึ้นกับการบริการ LPP Smart Security Center ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ LPP ตั้งใจพัฒนา

เพราะเราได้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยและความต้องการของผู้พักอาศัยเป็นหลัก เราจึงได้พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยด้วยการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนา และออกแบบให้สามารถที่ดูแลความปลอดภัยให้กับทุกพื้นที่ในโครงการที่เรารับบริหาร ลดความเสี่ยงในการเกิดอันตราย และเพิ่มมาตรการดูแลภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินอย่างทันท่วงที

ศูนย์รักษาความปลอดภัย LPP Smart Security Center ถูกออกแบบโดยการนำเอาเทคโนโลยี่ CCTV Solution ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัล และระบบ IT (Information Technology)  ทำงานผสมผสานเข้ากับ ระบบรักษาความปลอดภัยที่มีอยู่เข้าไปดูแลความปลอดภัยให้กับพื้นที่ส่วนกลางของโครงการที่บริษัทดูแลและรับผิดชอบอยู่โดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาจจะเข้าไปดูแลไม่ทั่วถึง ระบบได้นำเอาระบบของ CCTV Solution เข้าไปติดตั้งในบริเวณจุดเสี่ยง และโดยรอบของโครงการเพื่อ แก้ปัญหาดังกล่าว

โดยเชื่อมต่อระบบเข้ากับระบบปฏิบัติการของศูนย์สั่งการหรือ  Security Commander Support Center ที่ชั้น 38 ของตึกลุมพีนี ทาวเวอร์ โดยระบบดังกล่าวจะมีการแจ้งเตือนกรณีที่พบความผิดปกติในพื้นที่ โดยส่งสัญญาณไปที่ ศูนย์สั่งการ หรือ Security Commander Support Center ที่มีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง

เมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติทางศูนย์จะประสานงานกับทีมงานฉุกเฉินและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง เป็นระบบปฏิบัติการที่ทำงานร่วมกันระหว่างเทคโนโลยีและทีมงานคุณภาพภายใต้มาตรฐานของ LPP  เพื่อให้การดูแลและรักษาความปลอดภัยให้กับสมาชิกทุกคนที่พักอาศัยอยู่ในโครงการ ให้มีความอุ่นใจและความสบายใจ เมื่อพักอาศัยอยู่ในโครงการภายใต้การบริหารงานของ LPP

ปัจจุบันระบบดังกล่าวได้เริ่มนำไปใช้ใน 3 โครงการได้แก่โครงการ ลุมพินี พาร์ค พหล32, โครงการ ลุมพินี วิลล์ สุขสวัสดิ์-พระราม 2,  และโครงการ ลุมพินี เพลส พระราม 3 – ริเวอร์ไรน์ ตั้งแต่เดือนกรกฏาคม โดยในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมายังไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติหรือเหตุฉุกเฉินใดๆ เกิดขึ้น แต่จากการดำเนินงานมาตลอด 3 เดือนพบว่า ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอาคารดีขึ้นโดยเฉพาะการดูแลและตรวจสอบในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงของโครงการ

นอกจากนี้บริษัทยังได้ดำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่มีทักษะทางด้านความปลอดภัยต่างๆ เข้าไปให้ความรู้กับทางเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานในชุมชน เช่น มาตรการป้องกันและการปฏิบัติงานช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ,การเข้าระงับเหตุเวลาเกิดเหตุเพลิงไหม้ ,การใช้อุปกรณ์ระงับเหตุเพลิงไหม้ หรือการตรวจสอบจุดเสี่ยงต่างๆในชุมชน  เพื่อเป็นการให้ความรู้และทักษะกับทางเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

“จากการทดสอบระบบและการนำไปใช้จริงที่โครงการทั้งสามโครงการ ทำให้เรามั่นใจว่า ศูนย์ปฏิบัติการระบบรักษาความปลอดภัย LPP Smart Security Center จะสามารถตอบโจทย์ในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับโครงการทุกโครงการภายใต้การบริหารงานของ LPP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมที่จะดูแลความปลอดภัยให้กับผู้พักอาศัยในโครงการตลอด 24 ชั่วโมงในทุกๆ วัน โดยเรามีเป้าหมายที่จะขยายการให้บริการระบบดังกล่าวกับโครงการภายใต้การบริหารของ LPP ให้ไม่น้อยกว่า 100 โครงการในปี 2565 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการของเราในทุกๆ วัน เพราะ เราใส่ใจ ดูแล และพัฒนาเทคโนโลยี่ เพื่อการดูแลผู้อยู่อาศัยในทุกชุมชนของเราภายใต้นโยบาย “ร่วมใจ ห่วงใย แบ่งปัน” เพื่อให้ทุกๆ วันเป็นวันที่ดีของทุกๆ คน” นางสาวสมศรี กล่าว

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *