Inside Community

รู้ก่อนเกิดอัคคีภัย เตรียมความพร้อมไว้เมื่อไฟมา

“ขโมยขึ้นบ้าน 10 ครั้งก็ไม่เท่ากับไฟไหม้บ้านครั้งเดียว” เพราะความสูญเสียจากไฟไหม้นั้นมีวงกว้าง และสร้างความเสียหายที่รุนแรงกว่า โดยเฉพาะอาคารสูงอย่างคอนโด  เรามารู้จักกับอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ ภายในห้องชุดเพื่อความปลอดภัยก่อนเกิดภัยกันดีกว่า

รู้หรือไม่?!  สาเหตุเพลิงไหม้ในห้องชุดส่วนใหญ่เกิดจาก

   • การเสียบปลั๊กหลายอัน บนปลั๊กพ่วงอันเดียว
   • อุ่นอาหารทิ้งไว้
   • สูบบุหรี่ที่ระเบียงแล้วเศษบุหรี่ หรือก้นบุหรี่ปลิวไปตกเสื้อผ้าที่ตากไว้ของเพื่อนบ้าน
   • จุดธูป /เทียน ในห้องชุด
   • เครื่องใช้ไฟฟ้าเสื่อมสภาพ เกิดไฟฟ้าลัดวงจร
Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *