Lumpini Activities

DIY Flower Bouquet Exclusive for you @ลุมพินี สวีท เพชรบุรี-มักกะสัน

DIY Flower Bouquet
Exclusive for you @ลุมพินี สวีท เพชรบุรี-มักกะสัน

กิจกรรมจัดช่อดอกไม้ที่สร้างความสดชื่นและสร้างสีสัน ให้กับโครงการ ลุมพินี สวีท เพชรบุรี-มักกะสัน ในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา
โดยใช้พื้นที่ของ Co-Living เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกที่พักอาศัยในโครงการ

ประมวลภาพภายในงาน

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *