ชมรมปันน้ำใจลุมพินี
Lumpini Activities

ปันน้ำใจ ร่วมพัฒนา สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออก @ จังหวัดระยอง

ชมรมปันน้ำใจลุมพินี
ชมรมปันน้ำใจ ลุมพินี นำโดย คุณเกรียงศักดิ์ เกียรติอดุลย์  ประธานชมรม  พร้อมตัวแทนสมาชิกจากชุมชนลุมพินี ได้ร่วมเดินทางไปมอบความสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่เด็กๆ ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออก @ จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ที่ผ่านมา

ชมรมปันน้ำใจลุมพินี

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง จังหวัดระยอง สังกัดสำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดิมชื่อ สถานเยาวชนห้วยโป่ง” สังกัดกองสงเคราะห์เด็ก และบุคคลวัยรุ่น กรมประชาสงเคราะห์  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๑

ต่อมาเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๖ ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา จัดตั้งเป็น สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ภาคตะวันออก สังกัด กองคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก กรมประชาสงเคราะห์  และในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ เปิดแผนกเด็กหญิงขึ้นอีกแผนกหนึ่ง ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง จังหวัดระยอง

เยาวชนใน สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง จังหวัดระยอง ส่วนใหญ่เป็นเด็กที่ขาดโอกาส และเดิมอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ทำให้คุณครู หรือเจ้าหน้าที่ฯ จำเป็นต้องนำมาดูแล โดยได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง หรือบางรายก็มีผู้ปกครองส่งมาเอง เพื่อให้ได้รับโอกาสที่ดี ทั้งด้านการศึกษาและชีวิตความเป็นอยู่ ด้วยทุน และการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีทุกภาคส่วนที่หมุนเวียนกันเข้ามา

โดยบรรยากาศในวันนั้นเต็มไปด้วยความสุข  ความอบอุ่นจากผู้ใหญ่ใจดี ที่ได้นำทั้งอาหาร ขนมหวานและเครื่องดื่มแสนอร่อย พร้อมชวนน้องๆ ร่วมสนุกกับกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ที่จัดเตรียมไปสร้างรอยยิ้ม และความสนุกสนานให้แก่น้องๆ กันอย่างเต็มอิ่ม  พร้อมกันนี้ สมาชิกชมรมปันน้ำใจ ยังได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษาแก่น้องๆ จำนวนเงิน 10,000 บาท พร้อมอุปกรณ์ ของใช้ที่จำเป็น เพื่อนำไปช่วยเหลือในด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติต่อไป

และหลังจากได้อิ่มบุญ อิ่มรอยยิ้มจากเด็กๆ กันแล้ว   คณะจิตอาสา ชมรมปันน้ำใจ ยังได้ชวนกันไปอิ่มท้องกับกิจกรรม “เที่ยวชมสวน และทานบุฟเฟ่ต์ผลไม้” จาก สวนละไม สวนผลไม้กว่า 500 ไร่ โอบล้อมด้วยภูเขาและป่าไม้ธรรมชาติ ซึ่งจัดในช่วงเดือน เมษายน – กรกฎาคม ของทุกๆ ปี ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ พร้อมความสุขเต็มเปี่ยมตลอดวัน ลองไปชุมภาพบรรยากาศในวันนั้นกันค่ะ

“ร่วมใจ ห่วงใย แบ่งปัน”
ที่ลุมพินี ชุมชนน่าอยู่สำหรับคนทุกวัย
www.lpn.co.th

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *