ลดใช้พลังงาน
Inside Community

จาก Concept ลดใช้พลังงาน ต่อยอดเป็นการใช้พลังงานทดแทน Solar rooftop

เพราะ LPN ไม่ได้คิดเพียงแค่จะส่งมอบห้องชุดพักอาศัยให้กับลูกค้า แต่ยังได้ใส่ใจและได้ให้ความสำคัญต่อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการกำหนดแนวทางการออกแบบและวางผังโครงการให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดภายใต้แนวคิด LPN Green Project วันนี้แอดมินขอพาเพื่อนๆ ไปดู 1 ในต้นแบบการลดใช้พลังงานที่ต่อยอดจากแนวคิดนี้ โดยมีคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดเป็นผู้ขับเคลื่อน

ลดใช้พลังงาน

โครงการลุมพินี เพลส พระราม 9 – รัชดา เป็นชุมชนต้นแบบ “ชุมชนประหยัดพลังงาน” ซึ่งมีความโดดเด่นทั้งด้านการออกแบบอาคารให้วางในตำแหน่งทิศเหนือ และทิศใต้ ใช้กระจก 2 ชั้น เพื่อป้องกันความร้อนและละอองฝุ่นจากภายนอกเข้าภายในอาคาร รวมถึงสามารถลดอุณหภูมิภายในอาคารได้ถึง 2-3 องศา นอกจากนั้นมีพื้นที่สีเขียวเกินกว่าที่ทางกฎหมายกำหนด ต้นไม้ที่ปลูกก็เป็นต้นไม้ที่ใช้น้ำน้อย และใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ด้วยศักยภาพและกายภาพของชุมชน ทำให้คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด ฝ่ายจัดการ และผู้พักอาศัย จึงมีเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกันคือ การอนุรักษ์และการลดใช้พลังงาน

 ลดใช้พลังงาน

จุดเด่นในการอนุรักษ์และการลดใช้พลังงาน

ที่นี่ได้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และลดใช้พลังงาน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนหลอดไฟ เป็นหลอด LED รวมถึงเปิดไฟดวงเว้นดวง นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมตลาดนัดประหยัดพลังงาน สนับสนุนงบประมาณการล้างแอร์เพื่อให้แอร์ระบายความร้อนได้ดีขึ้น และได้แจกหลอดไฟ LED ให้กับผู้พักอาศัยด้วย

แต่การเปลี่ยนหลอดไฟ LED บริเวณพื้นที่ส่วนกลางสามารถลดค่าไฟได้เพียงแค่ 10 % ซึ่งน้อยกว่าที่คิดไว้ ถึงแม้จะเปลี่ยนมาเป็นเปิดดวงเว้นดวง และลดการเปิดในพื้นที่ที่ไม่ใช้งาน ซึ่งเมื่อคิดคำนวณดีๆ ก็พบว่าส่วนที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามากสุดคือลิฟต์โดยสาร และอุปกรณ์มอเตอร์ที่ใช้สูบน้ำ

ลดใช้พลังงาน

Solar rooftop ใช้พลังงานทดแทนช่วยลดค่าไฟฟ้า

คุณรักชัย มาศฉมาดล ประธานกรรมการได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเรื่องการใช้โซลา เซลล์ ซึ่งเมื่อฟังแล้วก็เห็นความเป็นไปได้หากนำมาติดตั้งที่ชุมชน เนื่องจากมีราคาที่ถูก คุณภาพดี และมีการรับประกันยาวถึง 25 ปี จึงได้นำเรื่องมาปรึกษากับคณะกรมการนิติบุคคลอาคารชุด และฝ่ายจัดการเมื่อได้รับการสนับสนุนจึงเตรียมข้อมูลนำเสนอต่อสมาชิกผู้พักอาศัย เพื่อขออนุมัติติดตั้งผ่านการประชุมใหญ่วิสามัญเจ้าของร่วม ซึ่งผลออกมาเจ้าของร่วมเห็นด้วยถึง 99% การดำเนินการติดตั้งจึงเริ่มต้นขึ้น

โดยแผงโซลาเซลล์ ที่ติดตั้งบนดาดฟ้าอาคารเอ และ บี ซึ่งจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ 80 กิโลวัตต์ ซึ่งการติดตั้งแผงโซล่า เซลล์ นี้ได้คาดการณ์ไว้ว่าจะช่วยลดค่าไฟฟ้าลง 15-20 % หรือสามารถประหยัดค่าไฟได้สูงสุด 57,500 บาท/เดือน และสามารถคืนทุนได้ภายใน 5 ปี และอายุการใช้งานของแผงโซล่า เซลล์นั้น นานถึง 20 ปี

“จากเป้าหมายเดียวกันของคนในชุมชน ที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงาน ทำให้สมาชิกทุกคนมีส่วนช่วยกันผลักดัน และส่งเสริมชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนต้นแบบ “ชุมชนประหยัดพลังงาน” ซึ่งเป็นโมเดลที่ชุมชนอื่นๆ สามารถมาเรียนรู้และนำไปปรับใช้ได้”

เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวดีๆ ของโครงการลุมพินี เพลส พระราม 9- รัชดา เพราะที่ลุมพินีคือชุมชนน่าอยู่ เป็นชุมชนที่แข็งแรง ไม่ได้เพียงแค่ใส่ใจดูแลกันเองในชุมชน แต่ยังใส่ใจไปถึงการอนุรักษ์พลังงาน แอดมินฟังไปก็อดภูมิใจไม่ได้เลยจริงๆ ค่ะ

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *