ในที่ประชุมคุยอะไรกัน
Inside Community,  Lumpini Lifestyle

ประชุมใหญ่สามัญ สำคัญนะ…

เพื่อนๆ สมาชิกลุมพินี พอจะรู้หรือไม่ หลังจากส่งมอบและย้ายเข้าอยู่อาศัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประมาณ 3 เดือนเราจะมีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในครั้งแรก และจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

ในที่ประชุมคุยอะไรกันการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ใช้สิทธิออกเสียงพิจารณาวาระสำคัญๆ ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการนิติฯ และการเสียสละเวลาส่วนตัวของผู้มีความสามรรถจากหลายๆ ด้าน สัมคมเป็นกรรมการนิติเพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชน ถือเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของสมาชิกลุมพินี ที่ทำให้ชุมชนลุมพินีแตกต่างจากที่อื่นๆ แล้วทำไมคนลุมพินีถึงให้ความสำคัญกับการประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วมมากขนาดนี้ เรามาดูกันว่าการประชุมสำคัญมากแค่ไหนกับการอยู่อาศัยร่วมกัน

ในที่ประชุมคุยอะไรกัน?
ในที่ประชุมคุยอะไรกัน

การประชุมใหญ่เป็นการแสดงความคิดเห็นในการบริหารและลงคะแนนเสียงในวาระสำคัญต่างๆ เพื่อให้อาคารชุดหรือชุมชนดำเนินไปอย่างราบรื่น โดยมีวาระประจำที่มีความสำคัญดังนี้

1.รายงานผลการดำเนินงาน

2.รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ

3.รับรอง/แต่งตั้งผู้จัดการนิติบุคคล และ คณะกรรมการนิติบุคคล

4.รับรองรายงานประจำปี งบการเงิน และแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

5.วาระอื่นๆ เช่น การพิจารณาว่าจ้างงานต่างๆ รวมถึงอนุมัติรายจ่าย เช่น เบี้ยประกัน เป็นต้น

1 คน  1 สิทธิ์  1 เสียงหรือเปล่า?

เพื่อนๆสมาชิกบางส่วนอาจจะคิดว่า 1 ห้อง 1 เสียง ซึ่งไม่ถูกต้องนัก เพราะน้ำหนักเสียงของคุณเจ้าของร่วมจะขึ้นอยู่กับขนาดของห้องชุด ส่วนใหญ่แล้วจะกำหนดสัดส่วนเสียงที่ 10000 ส่วน และคำนวณเสียงของเจ้าของห้องชุดว่ามีเสียงเท่าไร

ไม่ร่วมประชุมได้หรือไม่?

เจ้าของร่วมหลายท่านอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องไกล เป็นเรื่องไม่สำคัญ แต่แอดฯ จะบอกว่าการประชุมใหญ่สามัญสำคัญมากนะคะ เพราะนอกจากวาระหลักๆ ที่กล่าวไปแล้วในการประชุมมักมีการเสนอวาระอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคุณเจ้าของร่วมเช่น ระเบียบเรื่องที่จอดรถ การใช้บริการส่วนกลางเช่น ฟิตเนส สระว่ายน้ำ สวนรวมใจ หรืออาจจะมีการพิจารณาปรับลดหรือปรับขึ้นค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

เรื่องเหล่านี้หากเจ้าของร่วมไม่ร่วมประชุมก็จะไม่ทราบ หากเจ้าของร่วมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย แต่ไม่ได้ร่วมออกเสียงก็จะเสียโอกาสตรงนี้ไป…เพราะวาระที่ลงมติอย่างถูกต้องไปแล้วจะมีผลบังคับใช้ทันที

ในที่ประชุมคุยอะไรกัน

ผลเสียของการไม่ร่วมประชุม

โดยปกติแล้วการเข้าร่วมประชุมสามัญมีแต่ผลดี หากเพียงเจ้าของร่วมสละเวลาวันหยุดสักนิด แต่การไม่เข้าประชุมจะทำให้เสียสิทธิ์ในหลายประการ ดังนี้

  1. การบริหารจัดการไม่คืบหน้า
    ปัญหาหลักของการประชุม คือ คะแนนเสียงเจ้าของร่วมไม่ถึงข้อกำหนดในการเปิดประชุมที่ 25% จึงต้องเลื่อนการประชุมออกไป จึงไม่สามารถอนุมัติเรื่องพื้นฐานที่สำคัญ เช่น การอนุมัติซ่อมทรัพย์ส่วนกลาง หรือคัดเลือกบริษัทรักษาความปลอดภัยรายใหม่ ได้
  2. เสียสิทธิ์ในการพิจารณาระเบียบข้อบังคับ
    เช่น เรื่องการจอดรถ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินส่วนกลาง   
  3. เสียสิทธิ์ในการตรวจสอบเรื่องค่าใช้จ่าย
    ในการประชุมใหญ่สามัญทุกครั้งจะมีวาระในการพิจารณางบประมาณ หากมีรายจ่ายสูงกว่าปกติ หรือต้องการอนุมัติรายจ่ายใหม่ๆ เจ้าของร่วมสามารถใช้สิทธิ์ให้ชี้แจงรายละเอียดในที่ประชุมได้

ทุกคนเป็นหนึ่งในการทำให้ชุมชนเป็นชุมชนน่าอยู่ การแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาชุมชนจะเป็นประโยชน์มากๆ ในการอยู่อาศัยร่วมกัน เมิ่อรู้อย่างนี้แล้วมาให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมใหญ่ และร่วมออกเสียงแสดงความคิดเห็นกันนะคะ

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *