คณะกรรมการนิติบุคคล
Inside Community

คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด ตัวแทนจิตอาสาที่ทำงานร่วมกับฝ่ายจัดการ

ว่ากันว่า..ไม่มีใครดูแลบ้านของเราได้ดีเท่า เราช่วยกันดูแลกัน

เพราะว่าการพักอาศัยในคอนโดเปรียบเหมือนการอาศัยอยู่ในบ้านหลังใหญ่หลังเดียวกัน เพื่อนๆ สมาชิกทุกคนจึงเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัว มีสิทธิแสดงความคิดเห็น หรือแนะนำสิ่งที่ดีให้กับบ้านของตัวเอง บางคนอาจจะอยากให้มีการปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนพื้นที่สีเขียว ทาสีอาคารใหม่ ว่าแต่!!! เราจะแบ่งปันความคิดเห็นของเราอย่างไรดีล่ะ แอดมินมีคำตอบมาให้เพื่อนๆ ค่ะ

 

หากเพื่อนๆ มีข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นเพื่อพัฒนาชุมชนต้องทำอย่างไร?คณะกรรมการนิติบุคคล

  1. แจ้งที่นิติบุคคลอาคารชุด
  2. เสนอความคิดเห็นในที่ประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม
  3. ส่งข้อเสนอแนะให้กับคณะกรรมการตัวแทนเจ้าของร่วม

ที่ลุมพินีรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของทุกคน

ทุกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เจ้าของร่วมได้ส่งมาทุกช่องทาง ทีมบริหารชุมชนจะมาศึกษาเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย งบประมาณที่ต้องใช้ และทำข้อมูลเสนอแก่คณะกรรมการเพื่อพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการนิติบุคคลฯ ซึ่งคณะกรรมการก็จะมีการาลงความเห็นร่วมกันโดยพิจารณาบนพื้นฐาน เพื่อให้เจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยได้รับประโยชน์สูงที่สุด

จะเห็นได้ว่าคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาชุมชนลุมพินีให้เป็น “ชุมชนน่าอยู่” ซึ่งเป็นผู้ที่มีจิตอาสา มีความรึความรู้ความสามารถ และมีวิสับทัศน์ ที่คุณเลือกให้เป็นตัวแทนเจ้าของร่วม ทำงานร่วมกันกับทีมบริหารชุมชนของ ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด ซึ่งโดยทั่วไปจะดำรงตำแหน่งได้คราวละ 2 ปี

หน้าที่ของคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด 

คณะกรรมการนิติบุคคล

  1. ควบคุม ดูแลและตรวจสอบการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งจะทำงานควบคู่กันไปกับทีมบริหารชุมชน
  2. จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี หรือเมื่อมีเหตุจำเป็นที่ต้องขอมติจากเจ้าของร่วม โดยการอนุมัติการจัดประชุม กำหนดหัวข้อวาระต่างๆ รวมถึงเป็นผู้อภิปรายและแจกแจงรายละเอียดตามวาระที่จะต้องขอมติจากที่ประชุม
  3. กำหนดนโยบาย รวมทั้งการออกกฎระเบียบ และมาตรการต่างๆ ที่อยู่ในขอบเขตของกฎหมายและข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด
  4. พิจารณา และแก้ไข ปัญหา หรือความขัดแย้งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอาคารชุด
  5. อนุมัติการเบิกจ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายภายใต้งบประมาณที่เกิดขึ้นในชุมชน
  6. อนุมัติการว่าจ้างต่างๆ จากภายนอก ซึ่งนิติบุคคลอาคารชุดได้ทำกับผู้รับเหมา เช่นบริษัทรปภ. หรือ บริษัทรับจ้างดูแลสวน
  7. แต่งตั้งคณะกรรมการคนหนึ่งขึ้นทำหน้าที่เป็นผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ในกรณีที่ไม่มีผู้จัดการหรือผู้จัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติได้เกิน 7 วัน

เมื่อเห็นหน้าที่เหล่านี้แล้ว เพื่อนๆ อย่าเพิ่งตกใจไปนะคะ ว่าคณะกรรมการนิติบุคคลจะต้องทำงานหนักขนาดนั้นเลยรึเปล่า ที่ลุมพินี..มีฝ่ายสนับสนุนงานบริหารชุมชนเพื่อให้การบริหารจัดการอาคารชุดเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้พักอาศัยไม่ได้ปล่อยให้คณะกรรมการนิติและฝ่ายจัดการจะต้องทำงานกันตามลำพัง ไม่เพียงเท่านั้น ยังมีฝ่ายสนับสนุนทั้งด้านกฎหมาย บัญชี หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนด้วย

เมื่อทราบอย่างนี้แล้ว คุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นตัวแทนเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยเข้าทำงานร่วมกับทีมบริหารชุมชน เพื่อพัฒนาชุมชนได้!!! ว่าแล้วอย่าลืมไปกรอกใบสมัครที่นิติบุคคลอาคารชุดกันนะคะ

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *