คัดแยกขยะ
Lumpini Tips

คัดแยกขยะผิดวิธี ถึงความตั้งใจดีแต่อาจไร้ผล

ขยะมากกว่า 73,500 ตันต่อวัน หรือกว่า 26 ล้านตันต่อปี ถูกทิ้งในชุมชน และแหล่งทิ้งขยะต่างๆ ทั่วประเทศไทย ซึ่งในจำนวนนี้มีเพียง 8.3 ล้านตัน เท่านั้น ที่ถูกส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี  ส่วนที่เหลือถูกกำจัดโดยไม่มีการคัดแยก หรือมีการคัดแยกผิดวิธี ทำให้มีขยะที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เพียง 4.94 ล้านตัน หรือ 18.4% ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ…

คัดแยกขยะ

การคัดแยกขยะอย่างถูกต้องเป็นหนึ่งในแผนที่หน่วยงานต่างๆ กำลังเร่งดำเนินการ รวมถึงที่ Condo Lumpini ของเรา โดยเพื่อนๆ สมาชิก และคณะกรรมการนิติฯ ก็ได้ร่วมมือร่วมใจดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมในชุมชน เช่น ‘ขอขวดแลก ข.ไข่’ และโครงการจัดตั้ง ‘ถังคัดแยกขยะ’ ในชุมชน ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้เจตนารมณ์อันดี ส่งเสริมให้เจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยในชุมชนมีการคัดแยกขยะที่มีประสิทธิภาพ พร้อมไปกับการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรุ่นใหม่ ‘คิดก่อนที่จะทิ้ง’

นอกจาก การแยกขยะก่อนทิ้ง จะเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังสามารถนำมาแปรเปลี่ยนเป็นรายได้ของชุมชน ซึ่งแม้จะไม่มากมายแต่ก็พิสูจน์ให้เราเห็นถึงคุณค่าของสิ่งของเหลือใช้ และเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้กับเยาวชนได้ด้วย

คัดแยกขยะ

แต่การแยกขยะที่ดี ก็จำเป็นจะต้องแยกให้ถูกต้องกับประเภทขยะด้วยนะคะ เคยสงสัยไหมว่า ขยะบางประเภท เช่น กล่องโฟมใส่อาหาร หรือ ขวดน้ำพลาสติกควรทิ้งอย่างไร ?

ขยะย่อยสลายได้

ขยะที่ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ได้แก่ เศษอาหารและพืชผักที่เหลือจากการรับประทาน และการประกอบอาหาร  ขยะประเภทนี้มีปริมาณถึง 46% ของขยะทั้งหมด  ขยะเหล่านี้สามารถนำไปกำจัดโดยวิธีการหมักเพื่อทำปุ๋ยได้

การคัดแยก สามารถนำไปทิ้งโดยการแยกใส่ถุงขยะดำ แล้วนำมาทิ้งใน ถังขยะสีเขียว ที่โครงการจัดเตรียมไว้ในห้องทิ้งขยะได้เลย

คัดแยกขยะ
ถังขยะเศษอาหารและขยะทั่วไป

ขยะรีไซเคิล

เป็นขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยนำไปผ่านกรรมวิธี เช่น ขวดแก้ว กระดาษ ขวดพลาสติก กระป๋องโลหะ  ขยะประเภทนี้ มีสัดส่วนประมาณ 42% ของขยะรวม โดยในคอนโดลุมพินี จะมีการจัดตั้ง ถังคัดแยกจะรองรับการคัดแยกขยะ รีไซเคิลไว้ 5 ประเภท คือ

  • กระดาษ
  • ขวดแก้ว
  • ขวดพลาสติกใส
  • ขวดพลาสติกขุ่น
  • กระป๋องอลูมิเนียม

คัดแยกขยะ

การคัดแยก ขยะรีไซเคิลที่เป็นภาชนะบรรจุน้ำดื่ม หรืออาหาร ควรเทน้ำและเศษอาหารออกแยกไว้ แล้วนำมาทิ้งในถังคัดแยกขยะ ที่ต้้งอยู่บริเวณโถงชั้นล่างของแต่ละอาคาร

ขยะมีพิษ หรือขยะอันตราย

เศษวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ หลอดไฟ รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ เมื่อไม่ใช้แล้วจะมีสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายรั่วซึมออกมาได้ เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ หลอดไฟ กระป๋องสเปรย์ ขยะเหล่านี้ต้องได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ที่คอนโดลุมพินี จึงมีการจัดตั้งถังคัดแยกไว้เป็นพิเศษ เพื่อให้เพื่อนๆ เก็บรวบรวมนำมาทิ้งไว้ ก่อนนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี

ขยะทั้ง 4 ประเภท หากคัดแยกให้ถูกต้องก็จะช่วยลดปริมาณขยะที่ออกสู่ระบบได้มาก โดยเฉพาะการแยกขยะสดในถังเขียว จะช่วยลดปริมาณขยะได้ถึงเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศ ซึ่งขยะส่วนนี้จะถูกนำไปทำปุ๋ยและย่อยสลายได้ ส่วนขยะรีไซเคิลจะถูกนำกลับมาใช้ใหม่ ช่วยลดโลกร้อนและยังช่วยดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยนะจ๊ะ

คัดแยกขยะ

ขยะทั่วไป

ขยะอื่นๆ ที่ไม่ใช่ขยะทั้ง 3 ประเภทข้างต้น และย่อยสลายยาก ไม่คุ้มค่าในการนำไปรีไซเคิล เช่น ซองบะหมี่สำเร็จรูป เปลือกลูกอม ถุงขนม ถุงพลาสติก ควรแยกออกจากขยะประเภทอื่น แล้วนำมาทิ้งใน ถังขยะสีน้ำเงิน ที่โครงการจัดเตรียมไว้ในห้องทิ้งขยะได้เลย

ถึงจุดนี้เพื่อนๆ อาจจะรู้สึกว่า การคัดแยกขยะ นั้น ช่างยุ่งยากเสียจริง ทิ้งรวมแบบเดิมสะดวกกว่า… แต่ขอบอกว่ามันง่ายกว่าที่คิดนะคะ เพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กน้อย อาจเริ่มจากแยกขยะแต่ละประเภทไว้

  • ทิ้งรายวัน สำหรับ ขยะย่อยสลายได้ เศษอาหาร และ ขยะทั่วไป ปกติจะมีเยอะที่สุด แนะนำให้นำออกมาทิ้งทุกวัน หรือทุกสองวัน เพื่อความสะอาดและสุขอนามัยภายในห้อง
  • ทิ้งทุก 3 วัน หรือ ทุกสัปดาห์ สำหรับ ขยะรีไซเคิล ให้นำไปทิ้งยัง ถังคัดแยกขยะ บริเวณโถงชั้นล่างของแต่ละอาคาร
  • ทิ้งทุก15 วัน หรือ ทุกเดือน สำหรับ ขยะมีพิษ โดยนำไปทิ้งในถังขยะมีพิษ ที่โถงชั้นล่างของแต่ละอาคาร

เมื่อแยกให้ชัดเจนอย่างนี้แล้ว ทำได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะ ร่วมมือกันนะคะ  ใส่ใจสักนิด คัดแยกขยะให้ถูกวิธี เพื่อชุมชนของเรา เพื่อโลกของเรา

และหากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำเพิ่มเติม สามารถส่งความคิดเห็นมาพูดคุยกับเราได้ที่ Line : Lumpini.Member นะคะ

ร่วมใจ ห่วงใย แบ่งปัน
ที่ลุมพินี ชุมชนน่าอยู่สำหรับคนทุกวัย

เพิ่มเพื่อน

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *