ปิดไฟ 1 ชั่วโมง ได้มากกว่าประหยัด
Inside Community

ปิดไฟ 1 ชั่วโมง ได้มากกว่าประหยัด

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา กระแสความห่วงใยสิ่งแวดล้อม และการรณรงค์ลดโลกร้อนเป็นเรื่องที่คนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญ ซึ่งที่ชุมชนลุมพินีของเราเอง ก็ได้ตระหนักถึงปัญหานี้  โดยมีประธานและคณะกรรมการนิติบุคคลฯ ในชุมชนลุมพินีทุกแห่ง เป็นกำลังสำคัญที่ช่วยผลักดันจนเกิดโครงการ ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อนทุกวันเสาร์  มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโครงการนี้ นอกจากจะช่วยลดการใช้พลังงานได้ตามเป้าหมายแล้ว ยังให้อะไรดีๆ มากกว่าที่คิด…ลองไปติดตามไปดูกันค่ะ

ปิดไฟ 1 ชั่วโมง ได้มากกว่าประหยัด

คิดกันดูเล่นๆ ว่า ปัจจุบัน Condo Lumpini  เรามีนิติบุคคลอาคารชุดทั้งหมด  156 แห่ง ประกอบด้วยอาคารชุดมากกว่า 400 อาคาร และมีสมาชิกผู้อยู่อาศัยรวมกันมากกว่า 121,200 ครอบครัว หรือประมาณ 210,000 คน

และจากสถิติของฝ่ายบำรุงรักษา หรือ ทีมช่างชุมชนลุมพินี พบว่า อาคารชุดทั้งหมดใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่าเดือนละ  4.8  เมกกะวัตต์ หรือคิดเป็นเงินประมาณ 17.94 ล้านบาท ต่อเดือน ซึ่งนับเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมาก

“แล้วถ้าเราสามารถลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ลงได้สักเพียง 3-5 %  ล่ะ! แน่นอนว่าแต่ละชุมชนก็จะมีเงินเหลือเพื่อนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้อีกมากมายเลยทีเดียว”

ปิดไฟ 1 ชั่วโมง ได้มากกว่าประหยัด

เราเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ความจำเป็นในการใช้ไฟฟ้าของแต่ละอาคารชุดที่ชุมชนลุมพินี พบว่า ปกติแล้วในแต่ละชุมชนจะมีรูปแบบการใช้พลังงานที่คล้ายคลึงกัน  โดยพลังงานไฟฟ้า 30% ของโครงการใช้ไปกับบริการในพื้นที่ส่วนกลาง และอีก 70% ที่เหลือเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าของแต่ละบุคคล และใน 30% ของส่วนกลางนั้น  พลังงานไฟฟ้า 75% จะหมดไปกันระบบลิฟต์ ปั้มน้ำ และระบบบำบัดน้ำ และไฟแสงสว่าง  ดังนั้น การเริ่มต้นจาก ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อนทุกวันเสาร์  หรือในเวลาที่ไม่มีการใช้งาน จึงถือเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ทำได้โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่ม

ซึ่งจากผลการดำเนินการที่ผ่านมา โครงการ ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อนทุกวันเสาร์ ที่ 3 และ 4 ของเดือน นอกจากจะสามารถช่วยลดค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารลงได้จริงแล้ว ยังให้ประโยชน์ต่อชุมชนเราอีกหลายอย่าง เช่น

ปิดไฟ 1 ชั่วโมง ได้มากกว่าประหยัด

ลดค่าใช้จ่ายนิติบุคคล

จากข้อมูลที่ผ่านมา พบกว่า โครงการปิดไฟ 1 ชั่วโมง อย่างต่อเนื่อง ในทุกชุมชนลุมพินี สามารถช่วยลดการใช้พลังงานได้เฉลี่ย  3,940 หน่วย  หรือคิดเป็นค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 14,579 บาท  จึงนับว่าเป็นโครงการจากความร่วมมือของสมาชิกชุมชนลุมพินีทุกคน ที่ได้มีส่วนร่วมในการลดค่าใช้จ่ายนี้ลง รวมทั้งยังนับได้ว่าชุมชนลุมพินีของเรามีส่วนช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศได้อีกด้วย

ปลูกนิสัยรักษ์โลก

ไม่ใช่แค่การปิดไฟ แต่การดำเนินโครงการ ปิดไฟ 1 ชั่วโมง นี้ ในชุมชนลุมพินี ยังมีการรณรงค์ให้ความรู้ในการประหยัดพลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย เพื่อให้สมาชิกในชุมชน โดยเฉพาะเยาวชน ได้รู้ถึงความสำคัญ และร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างง่ายๆ ด้วยตนเอง

ส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชน

นอกเหนือจากกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แล้ว ที่ชุมชนลุมพินีทุกๆ แห่ง ยังมีกิจกรรมสร้างความร่วมมืออีกหลากหลายกิจกรรม เพื่อให้สมาชิกได้ใช้เวลาร่วมกัน ทำความรู้จักสนิทสนมระหว่างเพื่อนสมาชิก เป็นการช่วยกระชับความสัมพันธ์ และช่วยลดปัญหาข้อขัดแย้งในชุมชนได้อีกด้วย กิจกรรมที่ได้รับความนิยมจากเพื่อนสมาชิก เช่น ตลาดนัดไฟฉาย สวดมนต์นั่งสมาธิ วิ่งลดโลกร้อน ห้องชมภาพยนตร์ ดูละครย้อนประวัติศาสตร์ รวมถึงกิจกรรมน่ารักๆ เช่น ถ่ายรูปวีประหยัดไฟ เป็นต้น

ปิดไฟ 1 ชั่วโมง ได้มากกว่าประหยัด

และนอกจากความร่วมมือลดการใช้พลังงานที่เกิดขึ้นในชุมชนของเราเองแล้ว  ชุมชนลุมพินี ยังได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมรณรงค์ “ปิดไฟ 1 ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อน” หรือ 60+ Earth Hour ซึ่งจัดขึ้นในเดือนมีนาคมของทุกปี เพื่อร่วมแสดงพลังร่วมกับผู้คนจากทั่วโลก ให้ทุกคนได้หันมาใส่ใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการลดใช้พลังงาน เพื่อรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อดูแลโลกของเราให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนสืบต่อไป

ปิดไฟ 1 ชั่วโมง ได้มากกว่าประหยัด_ลดพลังงาน เปลี่ยนเป็นความสัมพันธ์

 
“ร่วมใจ ห่วงใย แบ่งปัน”
ที่ลุมพินี ชุมชนน่าอยู่สำหรับคนทุกวัย
Line@ : @Lumpini.Member

เพิ่มเพื่อน

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *