Inside Community

Zero Waste ขยะเป็นศูนย์มิใช่แค่เพ้อฝัน ขอแค่ลงมือทำ

ถังคัดแยกขยะ

ในปัจจุบันประเทศไทยมีขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละปีมากกว่า 26 ล้านตัน หรือคิดเฉลี่ย 1 คน ทิ้งขยะประมาณ 32 กิโลกรัม/เดือน (คำนวนจากจำนวนประชากรในประเทศ ปี 2560 ประมาณ 66 ล้านคน)  และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหาต่างๆ ตามมาอีกมากมาย เช่น กีดขวางทางระบายน้ำ หรือเป็นแหล่งรวมเชื้อโรค ฯลฯ ทำให้รัฐบาลถึงกับผลักดันให้ปัญหา “ขยะ” เป็นวาระแห่งชาติเลยทีเดียว

ค่าเฉลี่ยปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากชุมชน
ค่าเฉลี่ยปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากชุมชน

การลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง ถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาตามแนวคิดของ  “Zero waste” ปรัชญาที่ส่งเสริมการหมุนเวียนทรัพยากรให้กลับมาใช้ใหม่เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นการลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นให้เหลือน้อยลง  ซึ่งปัจจุบันก็มีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งใน “ชุมชนลุมพินี” ทุกแห่ง ก็ได้ให้ความใส่ใจกับปัญหา ด้วยการรณรงค์สร้างความร่วมมือจากสมาชิก ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็น
Reduce ลดปริมาณขยะจากการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เกินความจำเป็น อาทิ การจัดกิจกรรมรณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
Reuse ผ่านกิจกรรม DIY ที่นำสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว มาทำเป็นของตกแต่ง
และการ Recycle ด้วยการรณรงค์คัดแยกขยะผ่านกิจกรรม “ขอขวด แลก ข.ไข่”  รวมทั้งการจัดวาง “ถังคัดแยกขยะ” ไว้ในตำแหน่งที่พบเห็นใช้งานได้สะดวก  ช่วยให้ง่ายต่อการจัดเก็บและคัดแยก เพื่อนำกลับไปผ่านกระบวนการ Recycle นำกลับมาใช้ใหม่

Lumpini Activity
หลากหลายกิจกรรมชุมชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

และวันนี้ คอนโดลุมพินี ก็ยังมีวิธีง่ายๆ ที่ทุกคนสามารถทำได้ และอยากมาชวนเพื่อนๆ ทำด้วยกันในชีวิตประจำวัน และหากสามารถฝึกให้เป็นนิสัยก็จะช่วยลดปัญหาขยะได้ค่ะ

– ใช้ ผ้าเช็ดหน้า แทนกระดาษทิชชู่
คิดก่อนซื้อ หลายคนมีของในตู้เย็นเยอะแยะ ลดราคาก็ซื้อ ลองทบทวนกันดูก่อนจ่ายตังค์!
ปฏิเสธถุงพลาสติก เวลาซื้อของบางอย่าง ไม่ต้องใส่ถุงก็ได้นะ
ใช้ปิ่นโตหรือกล่องพลาสติกห่อข้าวแทนกล่องโฟม อันนี้แล้วแต่สะดวก แต่ทำได้ง่ายๆ เวลาเตรียมข้าวกล่องไปทาน
ใช้กระดาษ 2 หน้า จะปล่อยหน้าขาวไว้ทำไมล่ะ
– ทานอาหารให้หมดจาน ตักแต่พอทาน บุฟเฟ่ท์บ้างก็ไม่เสียหาย แต่บ่อยไปก็ไม่ดีทั้งต่อสุขภาพ และปริมาณอาหารที่สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์
– เสื้อผ้ามือสอง สภาพดีอยู่เอาไปให้คนอื่นใช้ต่อ ถ้าไม่มีคนที่รู้จักก็สามารถนำไปแบ่งปันผ่านกิจกรรม “ปันกัน” ในมูลนิธิยุวพัฒน์ ที่คอนโดเราจัดขึ้นเป็นประจำได้นะคะ
แยกขยะ ที่คอนโดเรามีถังคัดแยก ทุกคนทำได้เพียงแค่ใส่ใจ

ง่ายๆ แค่เปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่าง ก็ช่วยลดขยะได้แล้ว ขยะเป็นศูนย์มิใช่เรื่องเพ้อฝัน ขอแค่ลงมือทำ ลองดูนะคะ

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *