พื้นที่ห้องชุดที่ใช้ชีวิตได้จริง-01
Inside Community

พื้นที่ห้องชุดที่ใช้ชีวิตได้จริง

 

เดินไป เดินมาในห้องสะดวกสบาย เปิดตู้เสื้อผ้าแต่งตัวง่ายๆ เปิดตู้เย็นก็สะดวก จะใช้งานมุมครัว ทำกิจวัตรประจำวันในห้องน้ำก็ไม่ติดขัด เพราะก่อนส่งมอบห้องชุดให้คุณ “ศูนย์วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์” ของ LPN ต้องทำการศึกษา ออกแบบ และทดลองใช้งานจริง จากแบบจำลองห้องชุดขนาดเท่าของจริง คุณจึงใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข ใช้พื้นที่ทุกส่วนของห้องได้จริง

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของ LPN

LPN ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และงานบริการ เพื่อส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยมีคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมและสังคมที่ดี ตามแนวคิด “ชุมชนน่าอยู่” เพื่อส่งมอบ “ความสุขที่แท้จริงของการอยู่อาศัย” (Real Pleasure of Living)

LPN จึงจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product development centre) เพื่อใช้เป็นห้องสมุดและห้องทดลอง เพื่อศึกษาค้นคว้า และทดสอบแนวคิดใหม่ๆ ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของ LPN ให้สามารถตอบโจทย์การอยู่อาศัยของคนในปัจจุบันได้อย่างตรงจุด

ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยห้องทดลองพัฒนาและวิจัยแบบจำลอง หรือ “Mock up Center” ซึ่งเป็นส่วนที่จัดทำแบบจำลองห้องชุดขนาดเท่าจริง เพื่อให้ผู้ออกแบบสามารถทดลองปรับแต่งส่วนต่าง ๆ ได้ตามความต้องการและเห็นผลทันที ไม่ว่าจะเป็นการปรับความกว้างความยาวของห้องชุด การปรับความสูงของเพดานที่เหมาะสม การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ภายในพื้นที่ ไปจนถึงรายละเอียดของราวบันไดและการเข้ามุมวัสดุต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบนั้น มีความสวยงามและประสิทธิภาพการใช้สอยมากที่สุด

 

 

มากกว่าแบบจำลองห้องชุด

นอกเหนือจากการใช้แบบจำลองห้องชุดขนาดเท่าจริง (Mock up model) เพื่อศึกษาพื้นที่ จัดวางเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าให้เห็นการใช้งานจริงแล้ว เรายังมีการทดสอบประสิทธิภาพการถ่ายเทของอากาศภายในห้องชุด และยังมีพื้นที่จัดแสดงวัสดุ  (Material Gallery) เพื่อรวบรวมวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในโครงการเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการออกแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัย ทำให้ห้องชุดและบ้าน LPN ของคุณน่าอยู่ ส่งเสริมการใช้ชีวิตให้มีคุณภาพอย่างแท้จริง

ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งที่มาพร้อมกับการสร้างแบบจำลองห้องชุด คือ ลดการเกิดปัญหาระหว่างก่อสร้างที่หน้างานจริง เนื่องจากการสร้างแบบจำลองขนาด 1:1 จะทำให้ผู้ออกแบบทราบถึงข้อจำกัดของการออกแบบ ข้อควรระวังในการก่อสร้างหรือการติดตั้งอุปกรณ์ซึ่งไม่สามารถรู้ได้จากการออกแบบ แบบ 2 มิติทั่วไป ทำให้ลดความเสี่ยงในการทุบ รื้อ หรือสร้างใหม่ ถือเป็นการลดการสูญเสียในทุกขบวนการ (LPN Zero Waste) ทั้งด้านเวลาและทรัพยากรในการก่อสร้าง ทำให้ LPN ดำเนินงานด้านงานก่อสร้างได้ตามตารางเวลาที่กำหนด เราจึงสามารถส่งมอบห้องชุดที่มีคุณภาพและมาตรฐานได้ตามกำหนด ไม่มีปัญหาตามมาภายหลัง

 

เป็นยังไงกันบ้างคะ สำหรับสิ่งที่คุณจะได้รับจากการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่คอนโดลุมพินี แอดมินบอกเลยว่า LPN ใส่ใจทุกกระบวนการ ตั้งแต่ก่อนการก่อสร้างและก่อนวันส่งมอบห้องชุดถึงมือคุณ ก็ยังมีทีมงานเข้าตรวจความพร้อมก่อนส่งมอบ  เพื่อคุณจะได้รับห้องชุดที่มีคุณภาพ แอดมินคอนเฟิร์ม

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *